Advies natuurgrenzen

Juli 2007 - Advies van de Raad voor de Wadden over mogelijke invoering van een systematiek van natuurgrenzen. De Raad komt tot de conlusie dat invoering van een dergelijke systematiek niet eenvoudig is, en dat veel kennis vereist is van het ecosysteem en de effecten die activiteiten hierop hebben.

Volledige advies, inclusief aanbiedingsbrief en samenvatting (pdf, 3,4 MB)