Quality Status Reports (QSR)


Het Quality Status Rapport geeft de kwaliteit van de Waddenzee aan in biologische, chemische en fysische parameters. De rapporten worden om de vier jaar door internationale wetenschappers uit Duitsland, Denemarken en Nederland voorbereid.