Werelderfgoed Waddenzee


Waddenzee werelderfgoedHet Nederlands-Duitse gedeelte van de Waddenzee is bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst op 26 juni 2009. Alles over het Werelderfgoed Waddenzee is te vinden op de officiële website www.waddensea-worldheritage.org (in Nederlands, Engels, Duits).

Hieronder staan berichten en rapporten met betrekking tot de status van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed. Verder vindt u hier beleidsmatige informatie over het onderwerp.

Het archief bevat oudere informatie over het proces dat heeft geleidt tot nominatie en uiteindelijk inschrijving van de Waddenzee op de Werelderfgoed lijst.

De Waddenzee als werelderfgoed

Duurzaam toerismestrategie Waddenzee Werelderfgoed gepresenteerd

Op 23 april 2015 organiseerde de Stuurgroep Duurzaam toerisme strategie Waddenzee Werelderfgoed de presentatie van de Nederlandse versie van de Duurzaam toerisme strategie.

Co Verdaas, voorzitter van de trilaterale Wadden Sea Board, overhandigde de Nederlandse versie van de strategie aan vertegenwoordigers van marketingorganisaties, de Waddenzeeschool, natuurorganisaties en recreatieorganisaties.

Naast de presentatie vond een drietal workshops plaats waarmee een stap verder is gezet in de uitvoering van de strategie.

De Nederlandstalige versie van de duurzame toerismestrategie Waddenzee Werelderfgoed (pdf, 5.8 MB)

Het document is ook te downloaden op de website van Waddenzee Werelderfgoed

Rapport Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen

Drie jaar na de officiële opname van het gebied op de UNESCO lijst van werelderfgoederen lijkt het er sterk op dat in Nederland rond het predicaat werelderfgoed weinig gebeurd is. Op verschillende plaatsen in het waddengebied staat een bord, informatiezuil of een paal die verwijst naar de status van het gebied als werelderfgoed. Soms hangt ergens een vlag en sporadisch is bij ondernemers het logo te zien dat is gemaakt om de status te illustreren. Kortom, het gebied is werelderfgoed geworden en het lijkt er sterk op dat daarna iedereen weer overgegaan is tot de orde van de dag.

Daarom besloot de Waddenvereniging om in de herfst van 2012 gesprekken te voeren met ondernemers op de eilanden, in de havens en langs de kust. Dit resulteerde in een rapport.

Dit rapport van de Waddenvereniging wil de kansen die er zijn in het waddengebied extra onder de aandacht brengen. Sommige kansen zijn ‘inkoppertjes’. Andere kansen zijn misschien wat lastiger te realiseren omdat het een veel grotere en gerichte samenwerking vergt tussen ondernemers, overheden en marketing-organisaties om daadwerkelijk benut te kunnen worden.

Volledig rapport 'Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen' (pdf, 628 kB)

UNESCO-Oorkonde Werelderfgoed Waddenzee voor Nederland

Persbericht ministerie LNV, 16 juni 2010

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt zaterdag 19 juni 2010 de Oorkonde Werelderfgoed Waddenzee van de Unesco in ontvangst. Hiermee is de Waddenzee officieel Werelderfgoed.

De heer Kishore Rao van de Unesco komt daarvoor naar Lauwersoog om daar op de boot de Waddenzee tot Werelderfgoed te verklaren. Daarnaast zal ook het nieuwe logo voor Werelderfgoed Waddenzee worden onthuld en wordt de start gegeven van het 'Werelderfgoedweekend' in Nederland.

De Waddenzee is een uniek getijdengebied waar een vrijwel ononderbroken systeem van zand- en slikplaten is te vinden. Er is een enorme variëteit aan landschappen, flora en fauna. Het is de belangrijkste pleisterplaats voor miljoenen vogels, zowel permanent als op doortocht. Nederland en Duitsland hebben jarenlang gepleit voor een plaats op de Werelderfgoedlijst naast bijvoorbeeld het Australische Great Barrier Reef. In Nederland zijn meer (culturele) Werelderfgoederen zoals de Stelling van Amsterdam, Schokland, Kinderdijk, het stoomgemaal in Lemmer, het Rietveld Schroderhuis, Willemstad (Curacao) en de Beemster.

Waddenzee is werelderfgoed!

persbericht CWSS: Sevilla, vrijdag 26 juni 2009

De Nederlands-Duitse Waddenzee is bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst tijdens de 33ste vergadering van het UNESCO Werelderfgoed Comitté in Sevilla op 26 juni 2009. Het gebied bereikt hiermee een vergelijkbare status als andere beroemde natuurwonderen op Werelderfgoedlijst zoals de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië.

Namens de regeringsvertegenwoordigers van Nederland en Duitsland, betuigde Jens Enemark van het gezamenlijke Wadden Sea Secretariat zijn dankbaarheid voor deze beslissing in zijn acceptatie-toespraak tijden de vergadering van het Comité: 'Wij zijn er trots op onderdeel uit te maken van de wereldwijde gemeenschap van Werelderfgoederen, maar tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid die op ons gelegd is om de buitengewone universele waarden ervan te beschermen en duurzaam te beheren voor onze en voor de komende generaties. Tevens willen wij onze dank betuigen aan het IUCN voor haar kritische, maar altijd constructieve dialoog en professionaliteit gedurende de evaluatie.'

'Door uw beslissing om de Waddenzee op te nemen in de Lijst eindigt een lange en opwindende reis. Tijdens onze omzwervingen hebben wij vele medestanders gewonnen. Het komt door de passie van mensen, vanuit alle windstreken, dat wij uiteindelijk ons doel bereikt hebben. Wij beginnen nu aan een niet minder opwindende reis, vastberaden om de waarden van het gebied te behouden en te versterken en om nieuwe uitdagingen te formuleren'

'Wandelen over de droogvallende zandplaten, net daarvoor nog onder meters water bedekt, omringd door een eindeloze lucht die de zee ontmoet aan de verre horizon, is een onvergetelijke ervaring. Het is voorwaar een magische plek, kom en geniet met ons mee van een natuurbeleving die uw leven voorgoed verandert.'

'Welkom bij het Waddenzee Werelderfgoed.'