Wadden Sea Forum


Het Waddenzeeforum is een onafhankelijk platform voor vertegenwoordigers van zowel verschillende belangenorganisaties als van Waddengemeenten en –provincies die in de Waddenzeeregio (Denemarken, Duitsland en Nederland) actief zijn.

Hoofdtaak van het forum is het Waddengebied op innovatieve en duurzame manier verder te ontwikkelen. De verschillende regio’s met hun specifieke eonomische, ecologische en culturele waarden worden daardoor versterkt.

In het Waddenzeeforum werken vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, zoals energie, landbouw, scheepvaart, visserij en havens samen met natuurbeschermingsorganisaties en overheidsinstanties. De open gesprekshouding van waaruit men samen om tafel gaat, is hierbij van grote betekenis en heeft het doel de regio's te sterken en op een duurzame manier verder te ontwikkelen

Het forum heeft daarnaast een adviserende functie voor de Trilaterale samenwerking. In de ministeriele verklaring worden de resultaten van het Waddenzeeforum gewaardeerd evenals de constructieve manier waarop de verschillende belangenorganisaties bij het werkproces betrokken zijn. Deze samenwerking zal in de toekomst worden voortgezet.

De belangrijkste onderwerpen waarover het forum zich in de toekomst zal buigen, zijn de ruimtelijke planning op zee, het containervervoer, de toekomst van de kustvisserij en het Werelderfgoed Waddenzee. Meer informatie vindt u op www.waddensea-forum.org