Internationale Waddenbibliotheek


De Internationale Waddenbibliotheek geeft online toegang tot secundaire literatuur en onderzoeksrapporten rondom het trilaterale (d.w.z. Nederlands-Duits-Deense) Waddenzee Werelderfgoed.

Direct naar de Internationale Waddenbibliotheek

De Waddenbibliotheek is opgezet als onderdeel van het Datahuis Wadden. De bibliotheek is geïnitieerd door de Waddenacademie met inhoudelijke inbreng van dr. Meindert Schroor (directielid en portefeuillehouder Cultuurhistorie bij de Waddenacademie)  in samenwerking met Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden (www.tresoar.nl). Tresoar verzorgt beheer en uitvoering.

Er is in het verleden veel onderzoek verricht naar en geschreven over het Nederlands-Duits-Deense Waddengebied. Veel van deze literatuur is dikwijls moeilijk toegankelijk, in tegenstelling tot moderne literatuur en onderzoeksrapporten die digitaal gepubliceerd zijn.  Voor de bestudering van het Waddengebied in al zijn facetten vormt toegang tot (historische) literatuur over de Waddenzee een belangrijke voorwaarde. De Waddenbibliotheek voorziet hierin door toegang te geven tot relevante literatuur in digitale vorm. In het najaar van 2019 is de eerste selectie van gedigitaliseerde literatuur via de Internationale Waddenbibliotheek online beschikbaar gekomen.

De Waddentitels zijn vindbaar via WorldCat. WorldCat is de wereldwijde online bibliotheekomgeving waar meer dan 10.000 bibliotheken en kennisinstellingen op zijn aangesloten. Van hieruit kan worden doorgeklikt naar de Digitale Bibliotheek van Tresoar. De Waddenliteratuur wordt gepresenteerd binnen de structuur van de Digitale Bibliotheek van Tresoar.

Er zijn twee Waddencollecties gemaakt. Wadden1 bevat historische literatuur waarop geen auteursrechten meer rusten of waarvan toestemming is verleend voor online publiceren. Deze collectie is daarmee voor iedereen toegankelijk. Wadden2 bevat titels die nog niet rechtenvrij zijn; deze collectie kan alleen geraadpleegd worden via de virtuele studiezaal van Tresoar, na inlog met een Tresoar lenerspas. Binnen het gebouw van Tresoar is de digitale Waddenbibliotheek voor iedereen toegankelijk.

Om de ambitie van de Internationale Waddenbibliotheek te realiseren is een groeipad uitgezet. Eerste stap in het groeipad is toegang bieden tot gedigitaliseerde literatuur, en in het bijzonder literatuur vóór 1900. Waddenacademie en Tresoar hebben de ambitie om in de komende jaren meer titels toe te voegen. Uiteindelijk wil de Internationale Waddenbibliotheek hèt informatie- en kennisknooppunt voor Waddeninformatie zijn.


In deze rubriek