Common Wadden Sea Secretariat (CWSS)


Trilaterale Regeringsconferentie 2018

De internationale (trilaterale) samenwerking voor de Waddenzee tussen Nederland, Duitsland en Denemarken vond plaats op verschillende gebiedsniveau's en via verschillende instanties en organen. Eénmaal in de 4 - 5 jaar wordt een trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee gehouden.

De laatste regeringsconferentie werd gehouden op 18 mei 2018 in Leeuwarden, Nederland. Er zijn meerdere evenementen rondom de conferentie georganiseerd, mede in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa.

Op donderdag 17 mei kwamen de delegaties aan in Leeuwarden. Op vrijdag 18 mei vond de Ministeriele conferentie (besloten) plaats, en is de Verklaring van Leeuwarden (pdf, 581 kB) ondertekend.

Naast de ministeriële conferentie werden er ook publieksevenementen georganiseerd. De evenementen vonden plaats in en rondom Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Op donderdag 17 mei 2018 was het Waddencongres 'Waddenzee wereldklasse', en het Waddenfestival 'Wad in de stad'.

Kamerbrief uitkomsten trilaterale regeringsconferentie

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de 13e Trilaterale Regeringsconferentie over de Bescherming van de Waddenzee.

Eindconcept Verklaring van Leeuwarden, 18 mei 2018

Op 1 mei jongstleden bood minister Schouten van het ministerie van LNV de eindversie aan van de verklaring van de trilaterale regeringsconferentie aan de Tweede Kamer.

De inzet van Nederland richt zich op de bescherming vanhet werelderfgoed Waddenzee, met name op zaken als vogels (broed- en trekvogels), visbestanden en de ontwikkeling van kennis omtrent de effecten van klimaatverandering. Daarnaast op het benutten van de kansen die het werelderfgoed biedt, onder meer ten aanzien van duurzame havenontwikkeling en visserij. Verder hecht Nederland aan de ondersteuning van initiatieven die draagvlak hebben in de maatschappij, zoals het terugdringen van lichtvervuiling, CO2-reductie en de aanpak van plastics in het mariene milieu.

Eerdere regeringsconferenties

De laatste regeringsconferentie met ministers van Denemarken, Duitsland en Nederland vond plaats in 2014 in het Deense Tonder. Alle documentatie, verslaglegging, inclusief de gezamenlijke verklaring vindt u op de website van het CWSS.

In 2010 werd op Sylt werd een gezamelijke verklaring (Sylt Declaration and 2010 Joint Declaration (pdf, 1.4 MB)) overeengekomen. Dit is een rapportage van de Sylt conferentie over de bescherming van de Waddenzee gehouden op het eiland Sylt op 18 maart 2010, en de vernieuwde ‘2010 Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea’. Deze vernieuwde Gezamenlijke Verklaring vervangt de vorige van 1982.

Op 28 september bood staatsecretraris Bleker de verklaring aan via een aanbiedingsbrief (pdf, 50 kB)  aan de Tweede Kamer. Hij gaat in de brief tevens in op ingediende moties naar aanleiding van de verklaring.

In het Archief regeringsconferenties zijn rapportages over de conferenties opgenomen. De trilaterale regeringsconferenties worden voor bereid door het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS). Als onderdeel van deze voorbereiding wordt eens in de vier jaar in opdracht van de Waddenzeestaten een rapport opgesteld over de kwaliteit van de Waddenzee (Quality Status Report).