Internationaal

De internationale (trilaterale) samenwerking voor de Waddenzee tussen Nederland, Duitsland en Denemarken vindt plaats op verschillende gebiedsniveaus en via verschillende instanties en organen.

Common Wadden Sea Secretariat (CWSS)

In 1987 is het CWSS in Wilhelmshaven opgericht als secretariaat voor de 'Trilateral Cooperation on the Protection of the Waddensea'. De voornaamste taak van het CWSS is de ondersteuning en organisatie van de activiteiten en regeringsconferenties in het kader van de internationale samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Denemarken voor de Waddenzee. Deze trilaterale regeringsconferenties worden éénmaal in de 4 - 5 jaar gehouden.

De laatste trilaterale conferentie werd gehouden op18 mei 2018 in Leeuwarden. Zie deze pagina voor meer informatie.

De conferentie daarvoor vond plaats op 6 februari 2014 in het Deense Tonder. Op 4 april 2014 verscheen een kamerbrief over de resultaten van de conferentie en de volledige declaratie op de website van Rijksoverheid.
Een kamerbrief van 20 januari 2014 met bijlagen over dit onderwerp vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.
Een verslag met resultaten van de conferentie vindt u op de website van het CWSS.

De regeringsconferentie daarvoor vond plaats in 2010 op het Duitse eiland Sylt.

Meer informatie over zowel het CWSS als de samenwerking tussen de Waddenzeeregeringen kunt u vinden via onderstaande link:

Ga naar de site van het Common Wadden Sea Secretariat

Trilaterale Regeringsconferentie Waddenzee; 18 maart 2010 op Sylt, Duitsland

Op 18 maart 2010 vond een trilaterale regeringsconferentie plaats over de bescherming van het Waddengebied op het Duitse  Waddeneiland Sylt. Hieronder vindt u een kamerbrief met een aantal aan de conferentie gerelateerde bijlagen.

Kamerbrief trilaterale conferentie, 4 februari 2010 (pdf, 194 kb)

Policy assesment report 2010 (pdf, 198 kb)
Wadden Sea Plan 2010 (pdf, 737 kb)
A refreshed Joint Declaration for the Wadden Sea Trilateral Cooperation between Denmark, Germany and the Netherlands (pdf, 410 kb)
Ministerial Council Declaration (pdf, 64 kb)
Tilateral Wadden Sea Cooperation Revised Governance Arrangements (pdf, 82 kb)

Andere belangrijke internationale regels en afspraken

Naast de afspraken die tussen Nederland, Duitsland en Denemarken gemaakt worden op bovengenoemde regeringsconferenties, vormen de internationale verdragen zoals Europese richtlijnen, de basis voor het Nederlandse beleid voor de Waddenzee. Ook de vierjaarlijkse Noordzeeconferenties zijn van groot belang voor de bescherming en ontwikkeling van het Waddenzeegebied. Zaken zoals de veiligheid van zeeschepen die boven de waddeneilanden varen, de opvang van scheepsafval, kustvisserij en delfstofwinning staan hoog op de agenda van deze conferenties.

Onder Internationaal beleid staan de verschillende internationale regelingen vermeld die van toepassing zijn op de internationale Waddenzee.