Spring naar hoofd-inhoud

Internationaal beleid

Naast de afspraken die tussen Nederland, Duitsland en Denemarken gemaakt worden op de trilaterale regeringsconferenties, vormen de internationale verdragen zoals Europese richtlijnen, de basis voor het Nederlandse beleid voor de Waddenzee. Ook de vierjaarlijkse Noordzeeconferenties zijn van groot belang voor de bescherming en ontwikkeling van het Waddenzeegebied. Zaken zoals de veiligheid van zeeschepen die boven de waddeneilanden varen, de opvang van scheepsafval, kustvisserij en delfstofwinning staan hoog op de agenda van deze conferenties. Op de pagina Internationaal beleid staan de verschillende internationale regelingen vermeld die van toepassing zijn op de internationale Waddenzee.

Lees meer

Common Wadden Sea Secretariat (CWSS)

In 1987 is het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) in Wilhelmshaven opgericht als secretariaat voor de 'Trilateral Cooperation on the Protection of the Waddensea'. De voornaamste taak van het CWSS is de ondersteuning en organisatie van de activiteiten en regeringsconferenties in het kader van de internationale samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Denemarken voor de Waddenzee. Deze trilaterale regeringsconferenties worden éénmaal in de 4 - 5 jaar gehouden. De laatste trilaterale conferentie werd gehouden op18 mei 2018 in Leeuwarden.

Lees meer

Werelderfgoed Waddenzee

In 2009 werd de Waddenzee ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als erkenning voor de ‘uitzonderlijke universele waarde’ van het gebied en de vooruitgang die is geboekt bij de bescherming en het beheer ervan gedurende meer dan een generatie. De status van Werelderfgoed is de hoogst mogelijke onderscheiding voor een natuurlijke site en de erkenning en erkenning van het buitengewone wereldwijde belang ervan. Alles over het Werelderfgoed Waddenzee is te vinden op de officiële website www.waddensea-worldheritage.org (in Nederlands, Engels, Duits).
OP waddenzee.nl zijn  berichten en rapporten met betrekking tot de status van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed verzameld. Verder vindt u hier beleidsmatige informatie over het onderwerp.

Lees meer

Wadden Sea Forum

Het Waddenzeeforum is een onafhankelijk platform voor vertegenwoordigers van zowel verschillende belangenorganisaties als van Waddengemeenten en –provincies die in de Waddenzeeregio (Denemarken, Duitsland en Nederland) actief zijn. Hoofdtaak van het forum is het Waddengebied op innovatieve en duurzame manier verder te ontwikkelen. De verschillende regio’s met hun specifieke economische, ecologische en culturele waarden worden daardoor versterkt.

Lees meer

Quality Status Reports (QSR)

Het Quality Status Rapport geeft de kwaliteit van de Waddenzee aan in biologische, chemische en fysische parameters. De rapporten worden om de vier jaar door internationale wetenschappers uit Duitsland, Denemarken en Nederland voorbereid. De QSR 2018 is de meest recent verschenen versie. Ook eerdere versies zijn te downloaden

Lees meer

Internationale Waddenbibliotheek

De Internationale Waddenbibliotheek geeft online toegang tot secundaire literatuur en onderzoeksrapporten rondom het trilaterale (d.w.z. Nederlands-Duits-Deense) Waddenzee Werelderfgoed. De Waddenbibliotheek is opgezet als onderdeel van het Datahuis Wadden. De bibliotheek is geïnitieerd door de Waddenacademie met inhoudelijke inbreng van dr. Meindert Schroor (directielid en portefeuillehouder Cultuurhistorie bij de Waddenacademie)  in samenwerking met Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden. Tresoar verzorgt beheer en uitvoering.

Lees meer