Waddenzee Werelderfgoed


De Waddenzee is uniek. Het is het grootste wadden- en kusteilandensysteem in de wereld met een gematigd klimaat en bezit een enorme varieteit aan planten en dieren. Met elk getij stromen enorme hoeveelheden water, slib en zand heen- en weer. Samen met de wind vormen die een landschap van eilanden, wadplaten, geulen en prielen. Hier en/of in de kwelders en duinen leven vele soorten vogels, vissen, planten en kleine organismen.

Miljoenen trekvogels zijn afhankelijk van het gebied voor hun rust en voedsel. Vanwege zijn unieke natuurwaarden staat een groot deel van de Waddenzee sinds 2009 op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Daarmee is de Waddenzee gelijkgesteld met beroemde natuurgebieden als de Yellowstone Nationaal Park in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australie. Door de status Werelderfgoed wordt wereldwijd erkend dat de Waddenzee van bijzonder belang is voor onze planeet.