Blogs wadwachters


Rijkswaterstaat zet tijdens het broedseizoen wadwachters in op Richel en de Rottums om de natuur op deze plekken zo goed mogelijk te beschermen.

Op Richel wordt het gedoogd wanneer recreanten droogvallen met een schip op de zandplaat. De wadwachters zijn extra oren en ogen ter plaatse om verstoringen van de natuur tegen te gaan. Zij verblijven in de wadtoren die naast de zandplaat ligt.

Rottumeroog, Rottumerplaat en de Zuiderduintjes (gezamenlijk de Rottums) liggen in een afgesloten gebied. Je mag er dus niet komen. De wadwachters op Rottumeroog en Rottumerplaat bewaken de eilanden tijdens het broedseizoen en monitoren de flora en fauna.

Meer info op instagram:

vogelwachters Rottumerplaat (@rottumerplaatje)

Wadwachters Richel (@zandplaat_richel)

Laatste blogs wadwachters

Archief

Bekijk hier de blogs van eerdere jaren