Storm en hoog water


Rijkswaterstaat is naast de kustverdediging ook verantwoordelijk voor het waarschuwen van dijkbeheerders bij gevaarlijke hoogwaters, die worden veroorzaakt door hoge afvoeren, wind en door getijbeweging.

Het tijverschil (verschil tussen hoog en laag water) is in de Waddenzee niet overal gelijk.  In de Waddenzee verloopt het van 1,40 meter bij Den Helder tot gemiddeld 3 meter bij Delfzijl.  Dit zijn theoretische waarden, in werkelijkheid heeft de wind ook invloed. Vooral bij noordwesterstorm waarbij het water in de Noordzee wordt opgestuwd, komen ook hogere waterstanden voor in de Waddenzee. Hoeveel hoger de waterstand is  hangt af van de richting, de kracht en de duur van de stormen.

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) van Rijkswaterstaat verzorgt de dagelijkse berichten over de waterstanden. Als dat nodig is, waarschuwt het WMCN ook de andere waterbeheerders voor hoogwater langs de kust.

Lees meer over waterstanden op deze website.

Hoog water na de storm in Oudeschild op Texel
Hoog water na de storm in Oudeschild op Texel (A. van der Heide)