Derde Nota Waddenzee


Het Nederlandse beleid ten aanzien van het waddengebied is vastgelegd in de Derde Nota Waddenzee. Voor het besluit algemene regels ruimtelijke ordening, waar de concrete beleidsbeslissing uit de PKB in zijn opgenomen, wordt u verwezen naar de website Wetten.nl. De Derde Nota Waddenzee werd in 2006 opnieuw vastgesteld door de Regering en de Eerste en Tweede Kamer. Vanaf februari 2007 is de Derde Nota Waddenzee rechtsgeldig geworden. Hierin is ook het nieuwe beleid ten aanzien van gaswinning en visserij in de Waddenzee vastgelegd.

Voor Nederland heeft de Derde Nota Waddenzee betrekking op alle grond die bij vloed vanuit de Waddenzee onderloopt. Dit is inclusief de kwelders (zoals de Boschplaat op Terschelling en Nieuwlandsreid op Ameland), strandvlakten (zoals de Hors op Texel en het Rif bij Schiermonnikoog) en onbewoonde eilanden, zoals Rottumeroog en Griend. Het Noordzeestrand op de eilanden en buitengaatse zandplaten zoals Noorderhaaks vallen buiten het beschermde gebied.

Lees hier de nieuwe Derde Nota Waddenzee die nu geldig is.


Archief

Lees meer in het archief over PKB Waddenzee.