Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee


Het Opdrachtgeverscollectief Beheerraad Waddenzee (OBW) ziet toe op de voortgang van de uitvoering van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door diverse beheerders. Hun gezamenlijke doelstelling is de natuur en het duurzaam (economisch) medegebruik in de Waddenzee te verbeteren. Deze doelstelling kan onder meer worden behaald door steeds beter samen te werken. Het OBW ziet toe op de voortgang van deze samenwerking. Zij geven advies en bij problemen kunnen zij ingrijpen; door bestuurders aan te spreken op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en door capaciteit en financiën beschikbaar te maken.

Het OBW wordt voorgezeten door Erica Slump van Rijkswaterstaat (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat). De secretaris is Hendrikus Venema van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast nemen er vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat, de drie Waddenprovincies, de Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), Waddeneiland- en kustgemeenten in deel. Het RCW is als adviseur verbonden aan het OBW. Tezamen zijn zij opdrachtgevers richting beheerders.

De beheerraad is consulterend aan het OBW.

Contactpersoon: dhr. drs. ing. H.J. (Hendrikus) Venema, h.j.venema@minlnv.nl en/of +31 (0)6 55 49 38 84