Beheerraad


De Beheerraad is een overlegorgaan met als doel om het Waddenbeheer te coördineren en de samenwerking te versterken als waren zij één beheerder. De beheerders wisselen in de Beheerraad belangrijke informatie met elkaar uit. Verder kunnen ze via hulp van andere beheerders inroepen als de situatie daarom vraagt.

De Beheerraad heeft als taak de afstemming tussen alle beheerders te vergroten, zodat de samenwerking wordt geoptimaliseerd en het gebied als één gebied wordt beheerd.  Daarnaast heeft de Beheerraad een adviesrol richting beleid en zorgt het voor de trilaterale afstemming met Duitsland en Denemarken.

Deelnemende beheerder

In de raad zitten bestuurders van 21 organisaties bestaande uit:

 1. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (inclusief Rijkswaterstaat)
 3. Ministerie van Defensie (inclusief Kuswacht)
 4. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Provincie Noord-Holland
 6. Provincie Fryslân
 7. Provincie Groningen
 8. Kustgemeenten (1 afgevaardigde namens alle kustgemeenten )
 9. Politie
 10. Waddeneilandgemeenten (1 afvaardigde namens de Waddeneilanden)
 11. Wetterskip Fryslân
 12. Waterschap Noorderzijlvest
 13. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 14. Waterschap Hunze en Aa’s
 15. Noord-Hollands Landschap
 16. It Fryske Gea
 17. Vereniging van Oevereigenaren
 18. Groninger Landschap
 19. Staatsbosbeheer
 20. Natuurmonumenten
 21. Waddenvereniging

De Beheerraad komt maandelijks bijeen en het voorzitterschap berust bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De secretaris van is de programmadirecteur van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Per 2021 is de Beheerraad opgeheven en gedeeltelijk ondergebracht bij de Beheerautoriteit Waddenzee.

De eerdere agenda’s en de verslagen zijn beschikbaar.

Contactpersoon:

dhr. drs. ing. H.J. (Hendrikus) Venema, h.j.venema@minlnv.nl en/of +31 (0)6 55 49 38 84