Coalitie Wadden Natuurlijk


Acht natuurorganisaties, vertegenwoordigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN), voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de Waddenzee. Al jaren bundelen ze hun krachten om de Waddenzee weer een rijke zee te maken.

Coalitie Wadden Natuurlijk is hét samenwerkingsverband op het gebied van natuur in de Wadden

Werelderfgoed Waddenzee: uniek in de wereld

De Waddenzee is het grootste getijdensysteem ter wereld, waar natuurlijke processen ongestoord kunnen plaatsvinden. Het gebied strekt zich uit langs de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland. Vanwege zijn wereldwijd unieke geologische en ecologische waarden staat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Nergens anders bestaat er zo'n dynamisch landschap met een veelheid aan leefgebieden die gevormd zijn door wind en getijden. De biodiversiteit op wereldschaal is afhankelijk van de Waddenzee (bron: Waddensea Wordheritage.org).

Het Waddengebied is van levensbelang voor miljoenen vogels die er broeden of er de winter doorbrengen. Naar schatting trekt de zee zo'n 10 tot 12 miljoen wadvogels per jaar aan. Bovendien zijn er daarnaast grote aantallen vogels afhankelijk van het Wad als tankstation op hun trekvluchten. Het vinden van voldoende rust en voedsel is van cruciaal belang om hun lange reis mogelijk te maken.

Nederland houdt van de Waddenzee

Eind 2016 is ons Werelderfgoed Waddenzee uitgeroepen als mooiste natuurgebied van ons land. De keuze is begrijpelijk. De Waddenzee fascineert. Wie op het Wad is, kijkt zijn ogen uit. Continue verandert het gebied van aanzicht. De wolkenluchten zijn adembenemend, de natuurrijkdom is ongekend, met ontzagwekkend veel wadvogels en zeehonden.

Maar wie beter kijkt ziet dat het niet goed gaat met de Waddenzee. Het Wad dat eens groen kleurde van het zeegras, ziet nu grotendeels grijs en geel van het kale zand. Kwetsbare vogels nemen gestaag in aantallen af en grote vissen zijn nagenoeg verdwenen. De natuur en weidsheid staat onder druk en natuurherstel blijft uit. Daarentegen neemt de toeristische en economische druk verder toe.

Coalitie Wadden Natuurlijk

Acht natuurorganisaties, vertegenwoordigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN), voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de Waddenzee. Al jaren bundelen ze hun krachten om de Waddenzee weer een rijke zee te maken. Robuust en veerkrachtig. Een gebied dat tegen een stootje kan. “Want hoe beter de natuur er voor staat, hoe meer ruimte en rijkdom ze biedt voor zowel flora en fauna als economie”.
De samenwerkende organisaties binnen de Coalitie Wadden Natuurlijk zijn Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord Holland, lt Fryske Gea, het Groninger Landschap, Stichting WAD en Sportvisserij Nederland.