Spring naar hoofd-inhoud

Kokkelvisserij

De kokkelvisserij is een visserijactiviteit die oorspronkelijk alleen handmatig werd uitgeoefend. Bij de handmatige visserij worden de kokkels met behulp van een soort hark waaraan een net is bevestigd uit de bodem gezeefd. Sinds het begin van de jaren vijftig werd de kokkelvisserij ook mechanisch bedreven. Daarbij werden de kokkels met behulp van zuigkorren aan boord van een kokkelschip gezogen. Vanaf 1 januari 2005 werden geen vergunningen meer afgegeven voor de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. Sinds 2005 worden er alleen nog visvergunningen voor handkokkelaars uitgegeven.

Lees meer

Mosselvisserij

De Waddenzee is belangrijk voor de Nederlandse mosselvisserij. Van de mosselen die op de Nederlandse afslagen werden verhandeld, kwam bijvoorbeeld in 2003 50% uit de Waddenzee. Daarnaast wordt in het waddengebied voor de mosselkweek op verschillende manieren mosselzaad verkregen. Er wordt mosselzaad opgevist, ingevangen en gekweekt.

Lees meer

Garnalenvisserij

Garnalen worden langs de Noordzeekust en in de Waddenzee gevangen. De internationale waddenvloot telt ongeveer 500 schepen die zijn uitgerust voor de garnalenvisserij. De garnalenvisserij op de Waddenzee wordt vrijwel het hele jaar uitgeoefend. Met behulp van een boomkor met klossenpees wordt gevist in de geulen.

Lees meer

Vaste vistuigen

Visserij met vaste vistuigen omvat diverse - vooral kleinschalige - visserijen met bijvoorbeeld staandwant, zegen, (schiet)fuiken, lijnen, kubben en ankerkuilen. 'Staandwant visserij' is de samenvattende term voor alle vismethoden waarbij het net stil staat in het water.

Lees meer

Sportvisserij

Onder sportvisserij wordt het niet beroepsmatig vissen met de hengel verstaan. De vangst is bestemd voor eigen gebruik, of wordt teruggezet. Er wordt vanaf de oever of met boten gevist; particuliere, kleine boten of vanaf sportvisserijschepen, ingericht voor dagtochten met sportvissers.

Lees meer

Publicaties visserij

Ga naar publicaties visserij

Archief visserij

Ga naar archief visserij