Spring naar hoofd-inhoud

Publicaties duurzame bereikbaarheid

Animatie bereikbaarheid Ameland

Door natuurlijke processen slibt de vaargeul tussen Holwerd en Ameland dicht. Voor iedere passagier die naar Ameland reist, worden 3 aanhangwagens vol zand en slib gebaggerd.
Dit intensieve baggeren verstoort de natuur en is erg duur. De veerboot heeft moeite om binnen de dienstregeling de overtocht te maken. Een blijvende oplossing is daarom wenselijk. Daarom wordt onderzocht wat de meest betrouwbare en duurzame oplossing is. Dit om Ameland op de lange termijn bereikbaar te houden.

Kijk op deze pagina van Rijkswaterstaat, met onderaan een fraaie animatie

Verkenning Duurzame Bereikbaarheid Waddeneilanden (Inspiratiedocument)

In 2028 lopen de veerconcessies voor het Waddengebied af. Ter voorbereiding op de door de regio gewenste vroegtijdige voorbereiding van de tussentijdse evaluatie van deze veerconcessies door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, reikt de verkenning een aantal bouwstenen aan.

De verkenning Duurzame bereikbaarheid (Pdf, 2,5 Mb)

Advies over meer betrouwbare veerverbinding Holwerd – Ameland

De veerverbinding Holwerd-Ameland staat al jaren in de publiciteit vanwege de regelmatig optredende vertragingen en de sterke toename van het baggerbezwaar in de vaargeul. De minister van I&M heeft medio 2015 in een kamerbrief toegezegd oplossingen te zullen zoeken.

De stuurgroep open plan proces (OPP) heeft een eindadvies opgesteld om de vertragingen op de veerverbinding Holwerd- Ameland te verminderen.

In de stuurgroep zijn Rijkswaterstaat, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten vertegenwoordigd.

Het advies (pdf, 55 Kb)

Het eindrapport over de analyse van de vaargeul (pdf, 7,4 Mb)

Het eindrapport over de optimalisatie van het laad- en losproces (pdf, 2,1 Mb)