Spring naar hoofd-inhoud

Publicaties duurzame bereikbaarheid

Verkenning Duurzame Bereikbaarheid Waddeneilanden (Inspiratiedocument)

In 2028 lopen de veerconcessies voor het Waddengebied af. Ter voorbereiding op de door de regio gewenste vroegtijdige voorbereiding van de tussentijdse evaluatie van deze veerconcessies door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, reikt de verkenning een aantal bouwstenen aan.

De verkenning Duurzame bereikbaarheid (Pdf, 2,5 Mb)

Advies over meer betrouwbare veerverbinding Holwerd – Ameland

De veerverbinding Holwerd-Ameland staat al jaren in de publiciteit vanwege de regelmatig optredende vertragingen en de sterke toename van het baggerbezwaar in de vaargeul. De minister van I&M heeft medio 2015 in een kamerbrief toegezegd oplossingen te zullen zoeken.

De stuurgroep open plan proces (OPP) heeft een eindadvies opgesteld om de vertragingen op de veerverbinding Holwerd- Ameland te verminderen.

In de stuurgroep zijn Rijkswaterstaat, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten vertegenwoordigd.

Het advies (pdf, 55 Kb)

Het eindrapport over de analyse van de vaargeul (pdf, 7,4 Mb)

Het eindrapport over de optimalisatie van het laad- en losproces (pdf, 2,1 Mb)