Luchtvaart


Vliegvelden rond de Waddenzee zijn gesitueerd bij Den Helder, op Texel en Ameland. Het vliegveld bij Den Helder wordt vooral gebruikt voor landingen van helikopters van en naar de boorplatforms in de Noordzee. Het vliegverkeer van en naar de vliegvelden op Texel en Ameland is gebonden aan vliegroutes in corridors. Boven milieubeschermingsgebieden en gebieden waar zich veel vogels ophouden gelden minimale vlieghoogtes.

Duurzame bereikbaarheid