Kabels en Leidingen Waddenzee


In de Waddenzee liggen verschillende kabels en leidingen, in hoofdzaak ten behoeve van de nutsvoorzieningen naar de eilanden. Deze kabels en leidingen zijn meestal aangelegd in leidingenstraten op de wantijen onder de eilanden. De bodem van de Waddenzee is voortdurend in beweging, waardoor geulen zich verplaatsen. Als gevolg hiervan komen de aanwezige kabels en leidingen te dicht onder de bodem te liggen en soms zelfs helemaal vrij.

Jaarlijkse inspectie

Jaarlijks inspecteren de leidingbeheerders gezamenlijk de ligging van de leidingen en in overleg met Rijkswaterstaat wordt besloten of leidingen dieper moeten worden gelegd, veelal door middel van inspuiten. Dit komt regelmatig voor en wordt gedurende de gehele zomer uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke leidingenbeheerders. In 2004 is al een begin gemaakt met het dieper leggen van de kabels en leidingen.

Door dit zorgvuldig beheer en onderhoud van de kabels en leidingen naar de eilanden zorgen de leidingbeheerders met Rijkswaterstaat voor het instandhouden van de nutsvoorzieningen van de eilanden. Bij het onderhoud van kabels en (buis)leidingen wordt geprobeerd het natuurlijk milieu zo weinig mogelijk te verstoren. Dit kan bijvoorbeeld door het zorgvuldig plannen van de inspectie- en uitvoeringswerkzaamheden.

Duurzame bereikbaarheid