Spring naar hoofd-inhoud

Kamerstukken duurzame bereikbaarheid Waddengebied

In onderstaand overzicht kunt u de stukken lezen die in de Tweede Kamer zijn behandeld en een relatie hebben met duurzame bereikbaarheid in het Waddengebied:

Beantwoording van vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de slechte bereikbaarheid van Ameland via de veerverbinding Holwerd-Ameland (pdf, 45 Kb, ingezonden 26 februari 2018, ontvangen 20 maart 2018).

De beantwoording is van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Beantwoording Kamervragen over de nieuwe veerboot Texelstroom van TESO

Minister Schultz van Haegen (IenM) biedt de Tweede Kamer antwoorden (pdf, 81 Kb, 24 oktober 2016) aan op vragen van de leden Dik-Faber en Bruins (beiden ChristenUnie) over de nieuwe veerboot Texelstroom van TESO (ingezonden 27 september 2016).

Kamerbrief oplossingsrichting Waddenveren (pdf, 95 Kb, 4 april 2014). Staatssecretaris Mansveld meldt dat een akkoord is bereikt. Door een schikking is de concurrentiestrijd tussen Doeksen en EVT beslecht.

Kamerbrief stand van zaken waddenveren (pdf, 150 Kb, 1 april 2014). Staatssecretaris Mansveld geeft aan dat de gerechtelijke procedures worden voortgezet en er vooralsnog geen duidelijkheid bestaat over de continuïteit van de veerdienst op de lange termijn.

Kamerbrief over de voortgang in oplossingsrichtingen Waddenveren (pdf, 87 Kb, 27 maart 2013). Staatssecretaris Mansveld gaat nader in op de onderhandelingen tot nu toe en de resultaten daarvan.

Kamerbrief van staatssecretaris Mansveld over oplossingsrichtingen inzake de kwestie rond de Waddenveren (pdf, 63 Kb, 4 februari 2014). Ze heeft besloten geen cassatie in te stellen tegen de uitspraak van het Gerechtshof, dat de EVT de ruimte bood weer te gaan varen.

Kamerbrief (pdf, 78 Kb) van 24 mei 2011 over het tijdpad van de concessieverlening voor de veerdiensten naar de Waddeneilanden.

Kamerbrief (pdf 190 kB) van 18 mei 2011 waarmee de minister van Infrastructuur en Milieu vragen beantwoordt die de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu heeft gesteld over de veerverbinding Harlingen - Terschelling.

Kamerbrief (pdf 157 kB) van 29 april 2011 waarin Minister Schultz van Haegen Minister rageert op een artikel in de Telegraaf waarin wordt gesteld dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat prijsafspraken heeft gemaakt met rederij Doeksen over veerdiensten. Schultz stelt dat geen sprake is van een monopolie dat met behulp van het ministerie in stand is gehouden en dat er geen sprake kan zijn van een schadevergoeding.

Kamerbrief (pdf 42 kB) van 14 maart 2011 waarin Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu laat onderzoeken of watertaxi's bij de Waddeneilanden 's nachts sneller kunnen varen op plaatsen waar nu al overdag snel gevaren mag worden.

Antwoorden kamervragen vergoeding aanleginrichtingen waddenveren (pdf, 25 kB), 25 augustus 2008
Kamerbrief met antwoorden op vragen over de marktconforme vergoeding voor het gebruik van de aanleginrichtingen voor de waddenveren, die zijn gesteld tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie van V&W van de Tweede Kamer over de waddenveren op 27 mei 2008.