Wadden op de kaart: Historische kaarten van de Waddenzee


Op 15 oktober 2015 is het formele startschot gegeven voor de ontsluiting van historische waddenkaarten via het symposium Wadden op de Kaart. In een bomvolle presentatiezaal van Tresoar gaven diverse sprekers presentaties over uiteenlopende onderwerpen die met de kaarten verband hielden.

Fries Kaartenkabinet

Het Fries Kaartenkabinet is de verzameling kaarten uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum. De nadruk ligt op de achttiende en negentiende eeuw. Het Fries Kaartenkabinet omvat kaarten, plattegronden, kadastrale kaarten en bouwtekeningen. Het materiaal is hoofdzakelijk afkomstig uit overheidsarchieven en particuliere archieven. Veel materiaal is voorzien van een afbeelding en is beschikbaar als open data.

Historische kaart Ameland
Historische kaart Ameland

Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van beschikbaar historisch kaartmateriaal over de Waddenzee. Zo komen onder meer kaarten voorbij over inpolderingsplannen, de indijking van de Lauwerszee, vaargeulen en een "Caerte van de banken en plaatsen waar de tonnen leggen tusschen de eylanden Ame

land en Schiermonnikoog."

U klikt op de kaart van uw keuze en gaat vervolgens naar "detail". Rechtsonder in uw beeldscherm klikt u op het icoontje voor volledig beeldscherm. U kunt nu in- en uitzoomen.

De verzameling waddenzeekaarten op het Fries Kaartenkabinet

Landschap en cultureel erfgoed