Kamerstukken Defensie


In onderstaand overzicht kunt u de stukken lezen die in de Tweede Kamer zijn behandeld en een relatie hebben met militaire activiteiten in het Waddengebied.

Antwoorden van minister Hennis-Plasschaert (Def), mede namens minister Schultz van Haegen (IenM), op de schriftelijke vragen van de leden Jansen en Van Gerven (beiden SP) over munitiestortplaats Engelsmanplaat (Waddenzee) (pdf, 102 kB). (23 januari 2014)

Antwoorden op vragen van de vaste commissies voor Defensie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (pdf, 54 kB) inzake voortgang van de evaluatie laagvlieggebieden. (26 april 2009, pdf, 54 kB)

Antwoord op kamervragen over vliegen met de JSF boven natuurgebieden (pdf, 41 kB) (2 april 2009).
Kamerlid van Velzen (SP) diende in maart een aantal vragen in over het vliegen met de JSF boven natuurgebieden. Staatssecretaris van defensie Jack de Vries antwoordt.

Kamerbrief over sanering Vliehors (pdf, 55 kB) (26 juni 2008).
Aanleiding voor de sanering betrof de verontreiniging van het terrein met minerale oliën. Het rapport van de milieukundige begeleiding concludeert dat de sanering is geslaagd.

Antwoorden kamervragen over vliegoegfeningen op de Wadden (pdf, 32 kB) (29 februari 2008)
Antwoorden op vragen van het lid Van Velzen (SP) over vliegoefeningen boven de Wadden (ingezonden 28 januari 2008 met kenmerk 2070809890).

Kamervragen en antwoorden over militaire oefeningen op de Wadden (pdf, 32 kB) (10 januari 2008)
Het kamerlid Van Velzen (SP) heeft op 13 december 2007 schriftelijk vragen gesteld over militaire oefeningen op de Wadden. Lees hier de brief met antwoorden van staatssecretaris van Defensie J.G. de Vries, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (pdf ; 23 kb)