Wapeninstructeurs Opleiding 2021 van start


Van maandag 3 mei tot en met vrijdag 22 oktober 2021 vindt de Weapons Instructor Course (WIC) 2021 plaats op én vanaf vliegbasis Leeuwarden. In bijna zes maanden worden 24 cursisten uit Nederland, België en Noorwegen opgeleid tot wapeninstructeur. Voor het eerst nemen niet alleen vliegers, maar ook officieren uit andere dienstvakken deel aan de cursus van universitair niveau.

In de WIC 2021 komen zes opleidingen samen. In het verleden werd er al samengewerkt op F-16 en C-130 gebied. Dit jaar nemen ook F-35 vliegers, Patriot-operators, inlichtingenofficieren en Air Battle Managers (ABM) deel. Het doel hiervan is meer integratie tussen de verschillende wapensystemen en ondersteunende diensten én het vergroten van de (tactische) kennis en vaardigheden van de deelnemers. De deelnemers kunnen zich niet opgeven voor de WIC, maar worden voorgedragen. Het is voor hen dan ook extra bijzonder om deel te mogen nemen.

Kenniscentrum

De WIC wordt verzorgd door de Weapons School dat onderdeel is van TACTES (Tactische training, Evaluatie en Standaardisatie), ook wel hét kenniscentrum op het gebied van tactische (jacht)operaties genoemd. Vliegbasis Leeuwarden mag zich al sinds de jaren vijftig hét kenniscentrum op het gebied van schietoefeningen en jachtvliegoperaties noemen.

Vanwege de faciliteiten op de vliegbasis en de strategische ligging dichtbij schietrange de Vlieghors op Vlieland, de oefengebieden boven de Noordzee en het bestaande militaire luchtruim boven het noorden van Nederland is vliegbasis Leeuwarden de meest geschikte locatie voor de Weapons School.

Vliegbewegingen

De cursisten starten met theoretische lessen, vanaf eind mei begint de vliegfase. Tijdens de WIC wordt er zowel boven de Noordzee als in het bestaande militaire luchtruim boven het noorden van Nederland gevlogen. Na een korte zomerstop wordt er vanaf begin augustus ook in de huidige militaire oefengebieden boven Drenthe en Groningen gevlogen.

Wilt u meer weten over vliegbewegingen?

Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Vliegbasis Leeuwarden is ook te volgen via de social media kanalen www.twitter.com/vlbleeuwardenwww.facebook.com/ koninklijkeluchtmacht en www.instagram.com/koninklijkeluchtmacht.

Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten? Dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder.