Munitie


Op de oefenterreinen van Defensie wordt gebruik gemaakt van muntitie. De Landmacht houdt exact bij hoeveel munitie er wordt verschoten bij haar oefeningen. Dit is nodig om te kunnen nagaan of na de oefening alles ook daadwerkelijk is opgeruimd.

Strandreiniger om munitierestanten op te ruimen
Strandreiniger om munitierestanten op te ruimen (Rob Apeldoorn)

Bron: Ministerie van Defensie Datum | 9 november 2010

Verschoten munitie

Op het schietterrein Marnewaard en het schietgebied Breezanddijk wordt munitie verschoten. De Landmacht houdt exact bij hoeveel munitie er wordt verschoten bij haar oefeningen. Dit is nodig om te kunnen nagaan of na de oefening alles ook daadwerkelijk is opgeruimd. Er wordt geschoten met diverse doorten munitie. Hoofddoel is het testen van wapensystemen en munitie.

Voor cijfers over hoeveelheden verschoten munitie zie Feiten en Figuren

Opruimen van schroot- en munitierestanten

Opruimen van munitierestanten
Opruimen van munitierestanten (Ministerie van Defensie)

Marnewaard

Na elke schietperiode in de Marnewaard wordt door het Ministerie van Defensie in de Waddenzee munitierestanten geruimd. De kogelvanger aan het eind van de schietbaan houdt een klein deel van de ketsende projectielen niet tegen. Daarom worden regelmatig zoekacties gehouden op het wad.  Het resultaat van de zoekacties is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en de omstandigheden ter plekke.

Deze zoekacties gebeuren zowel met het oog als met metaaldetectoren. Hiervoor is net als in voorgaande jaren ontheffing verleend op basis van de Natuurbeschermingswet.
Het is niet ongebruikelijk dat tijdens zoekacties een aantal zeehonden de activiteiten met belangstelling volgen.

De Noordsvaarder

Regelmatig wordt er munitie geruimd van de voormalige luchtmachtschietrange De Noordsvaarder op Terschelling. De sanering van het doelengebied is begin 1998 afgerond, maar er wordt nog regelmatig - in het kader van nazorg - op schrootresten en oude munitie geïnspecteerd.

De Vliehors

Alle op de Vliehors afgeworpen oefenbommen worden wekelijks door de Koninklijke Luchtmacht verzameld en periodiek van het eiland afgevoerd.

Voor cijfers over het opruimen van munitie zie Feiten en Figuren

Opruimen van explosieven

De Duik- en Demonteergroep van de Koninklijke Marine mag op enkele locaties in de Waddenzee explosieven tot ontploffing brengen. Nabij de Waddenzee op de Noordzee bij Den Helder wordt de springpositie bij boei Malzwin  11 gebruikt.

Uitgangspunt is onder andere dat zo weinig mogelijk tijdens het broedseizoen gebruik wordt gemaakt van de springpositie. Reden hiervan is het voorkomen van verontrusting en verstoring. Ten aanzien van het springen van explosieven in de Waddenzee is het beleid gewijzigd: uitgangspunt is dat in de Waddenzee in principe niet wordt gesprongen, tenzij de (veiligheids) situatie daar uitdrukkelijk aanleiding toe geeft.