Waddengemeenten


De waddengemeenten werken in verschillende samenwerkingsverbanden samen. De vijf waddeneilanden doen dit in het samenwerkingverband De Waddeneilanden. De twaalf kustgemeenten werken samen in de Vereniging van waddenzeegemeenten. Ook op het gebied van bestemmingsplannen wordt samengewerkt.

De Waddeneilanden

Op 14 maart 2005 is als opvolger van het Overleg Orgaan Waddeneilanden (OOW) het samenwerkingsverband De Waddeneilanden geïnstalleerd. Er is nu sprake van een juridisch officieel bestuursorgaan voor alle Waddeneilanden. Aan dit samenwerkingsverband ligt een gemeenschappelijke regeling ten grondslag.

In het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband zitten gemeenteraadsleden van alle vijf eilanden. Ook is een dagelijks bestuur samengesteld, bestaande uit de 5 burgemeesters. Over beslissingen die worden genomen houden de individuele gemeenteraden nog wel het laatste woord.

Meer informatie over de samenwerking tussen de waddeneilanden

Vereniging van Waddenzeekustgemeenten

De waddenkustgemeenten werken samen aan het Waddenzeebeleid in de bovengenoemde Vereniging. Ook hier wordt al jaren op het gebied van Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen) samengewerkt.

Federatie van Waddenzeegemeenten

Zowel de Waddeneilanden als de kustgemeenten zitten in De Federatie van Waddenzeegemeenten. Eilanden en kustgemeenten informeren elkaar hier en maken afspraken over hun gezamenlijk Waddenzeebeleid waar dat mogelijk is.

Samenwerking bij bestemmingsplannen

Intergemeentelijke bestemmingsplannen voor het Waddenzeegebied zijn in het verleden tot stand gekomen en zullen de komende jaren herzien moeten worden. In toenemende mate maken gemeenten gebruik van internet bij bestemmingsplannen, waardoor het voor burgers eenvoudiger wordt om informatie op te vragen over de bestemmingen en o.a. over de bouwmogelijkheden op percelen.