Waddengemeenten

De Waddeneilanden

Op 14 maart 2005 is als opvolger van het Overleg Orgaan Waddeneilanden (OOW) het samenwerkingsverband De Waddeneilanden geïnstalleerd. Er is nu sprake van een juridisch officieel bestuursorgaan voor alle Waddeneilanden. Aan dit samenwerkingsverband ligt een gemeenschappelijke regeling ten grondslag.

In het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband zitten gemeenteraadsleden van alle vijf eilanden. Ook is een dagelijks bestuur samengesteld, bestaande uit de 5 burgemeesters. Over beslissingen die worden genomen houden de individuele gemeenteraden nog wel het laatste woord.

Meer informatie over de samenwerking tussen de waddeneilanden

Vereniging van Waddenzeekustgemeenten

De waddenkustgemeenten werken samen aan het Waddenzeebeleid in de bovengenoemde Vereniging. Ook hier wordt al jaren op het gebied van Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen) samengewerkt.

Federatie van Waddenzeegemeenten

De Federatie van Waddenzeegemeenten vormt het platform waar het OOW en de Vereniging van Waddenzeekustgemeenten elkaar informeren en waar afspraken gemaakt worden over hun gezamenlijk Waddenzeebeleid.

Samenwerking bij bestemmingsplannen 

Intergemeentelijke bestemmingsplannen voor het Waddenzeegebied zijn in het verleden tot stand gekomen en zullen de komende jaren herzien moeten worden. In toenemende mate maken gemeenten gebruik van internet bij bestemmingsplannen, waardoor het voor burgers eenvoudiger wordt om informatie op te vragen over de bestemmingen en o.a. over de bouwmogelijkheden op percelen.

Websites van gemeenten in het waddengebied:

Schiermonnikoog

Ameland

Terschelling

Texel

Vlieland 

 

Van de twaalf Kustgemeenten:

Harlingen

Eemsmond

Delfzijl

Dongeradeel

De Marne

Het Bildt

Franekeradeel 

Súdwest-Fryslân

Hollands Kroon

Den Helder

Oldambt

Ferwerderadiel