Partners


De acht partners binnen de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) werken vanuit een gezamenlijke missie samen op enkele hoofdthema’s, waaronder beter beheer van de Waddenzee, een transitie naar duurzame visserij, herstel van de onderwaternatuur en een integrale kustontwikkeling (o.a. Eems-Dollard, Lauwersmeer, Amstelmeer en Holwerd aan Zee). Over andere thema’s en actualiteiten rond het Wad is   een gecoördineerde afstemming tussen de partners.

De acht samenwerkende partners binnen de Coalitie Wadden Natuurlijk zijn:

Samenwerking rond het Wad

Naast de samenwerking tussen de acht partners van de Coalitie Wadden Natuurlijk, is er natuurlijk samenwerking met andere organisaties en stakeholders rond het Wad. Denk aan Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), het Rijk, de provincies, eiland- en kustgemeenten, wadvaarders, havenbedrijven, visserijsector, onderzoeksinstituten, ondernemers, overige gebruikers en meer. In trilateraal verband zijn we als CWN lid van de Waddenseaboard. Opkomen voor de Waddennatuur doen we via het Omgevingsberaad Waddengebied en binnen het proces rond de totstandkoming van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

Voor meer informatie of contact:

Coalitie Wadden Natuurlijk
p/a Postbus 3
9244 ZN  Beetsterzwaag

Contactpersoon:

Froukje Krist
Coördinator Beheer Coalitie Wadden Natuurlijk
tel: 06 21 14 17 65
f.krist@itfryskegea.nl