Spring naar hoofd-inhoud

Integraal Beheerplan

Samen met het Beheerderscollectief Waddenzee ontwikkelt de Beheerautoriteit een Integraal Beheerplan. Hierin komt natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee aan bod, gekoppeld aan acht beheersaspecten.

Lees meer

Overzichtstabel beheer

Op het natte deel van het het Wad zijn vele beheerders actief. In een tabel vindt u de verschillende verantwoordelijke organisaties, hun (beheer)taken en op basis van welke wet of regeling zij hun beheertaken uitvoeren.

Lees meer

Coalitie Wadden Natuurlijk

Zeven natuurorganisaties vormen samen de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) Dit zijn: de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord Holland, lt Fryske Gea, het Groninger Landschap en Stichting WAD.

Lees meer

Wadden in Beeld

In Wadden in Beeld brengen de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in beeld. Het boekje wordt sinds 2015 jaarlijks uitgebracht.

Lees meer

Kaarten Beheer

In 2017 zijn nieuwe kaarten gepubliceerd over eigendomsgegevens en Natura2000/vogel- en habitatrichtlijngebieden.

De beheerraad heeft eerder (2008) twee kaarten samengesteld, één met de eigendomsgegevens en één waarin staat wie waar het beheer van het gebied uitvoert.

Het beheer is er uiteindelijk op gericht de beleidsdoelstellingen voor de Waddenzee daadwerkelijk en voor een ieder zichtbaar in de praktijk te realiseren. Die beleidsdoelstellingen worden daarom vertaald naar beheerplannen en die weer naar maatregelenprogramma’s.