OSPAR

De verdragen van Oslo en Parijs (OSPAR) gaan over de bescherming van het zeemilieu in het noord-oost Atlantische gebied. Daar hoort ook de Waddenzee bij. Het Verdrag is ondertekend in Parijs in september 1992 door de EG en een aantal lidstaten. Het werd van kracht in 1998 en trad daarmee in de plaats van het Verdrag van Oslo uit 1972 en het verdrag van Parijs uit 1974. De verdragen zijn bindend voor de landen die er aan mee doen. De uitwerking van deze verdragen wordt gestuurd door een internationale commissie, die meestal OSPARCOM wordt genoemd.

OSPAR-lijsten

De verdragen van Oslo en Parijs bevatten twee bijlagen: één voor stoffen die niet geloosd mogen worden (de zwarte lijst) en één voor stoffen die alleen mogen worden geloosd als daarvoor een vergunning is afgegeven door het land van waaruit de lozing zal plaatsvinden (de grijze lijst). Beide lijsten worden ook wel eenvoudigweg de OSPAR-lijsten genoemd.

Quality Status Reports

De Ospar geeft regelmatig een beoordeling van de kwaliteit van het beschermingsgebied weer in zogenaamde "Quality Status Reports" (QSR). Als onderdeel hiervan is er ook een QSR Waddenzee. Sinds het sluiten van het verdrag worden er nog steeds nieuwe besluiten aan het verdrag toegevoegd.