Quality Status Reports (QSR)

Het Quality Status Rapport geeft de kwaliteit van de Waddenzee aan in biologische, chemische en fysische parameters. De rapporten worden om de vier jaar door internationale wetenschappers uit Duitsland, Denemarken en Nederland voorbereid.

U kunt alle tot nu toe verschenen Quality Status Reports downloaden via een zip-file op deze pagina

Hieronder vindt u de laatste QSR uit 2018.

QSR 2018

De Quality Status Rapporten worden om de vier jaar door internationale wetenschappers uit Duitsland, Denemarken en Nederland voorbereid.

De rapporten zijn gerangschikt in vijf hoofdonderwerpen: geomorfologie, leefgebieden (flora en fauna), soorten (flora en fauna), menselijke activiteiten en verontreiniging.

Download het QualityStatus Report (Engelstalig)