Zandwinning


Sinds 1998 worden geen ontgrondingsvergunningen voor zandwinning in de Waddenzee afgegeven. De winning brengt namelijk schade toe aan het milieu en veroorzaakt extra kustafslag op de Waddeneilanden.

Vanaf 1999 is het alleen nog toegestaan om zand te winnen dat vrijkomt bij het uitvoeren van onderhoudswerken in de vaargeulen. De vaargeulen die de havens rond de Waddenzee en Eems bereikbaar houden worden in opdracht van Rijkswaterstaat regelmatig gebaggerd. De baggerspecie wordt daarbij normaliter elders teruggestort in de Waddenzee. Wanneer er bruikbaar ophoogzand vrijkomt, mag dat worden afgezet op de wal.

Baggerwerkzwaamheden in de Waddenzee
Baggerwerkzwaamheden in de Waddenzee (Klaas Kreuijer)