Waddenzeebestuur

Het Waddengebied wordt net als de rest van Nederland bestuurd door de overheden: gemeenten, provincies en het rijk. Ook de Waddenzee is dus ingedeeld bij provincies en gemeenten. Om ervoor te zorgen dat er een  duidelijk en samenhangend beleid voor de Waddenzee wordt gevoerd, werken de waddenoverheden veel samen.

Beleidsmatige zaken worden behandeld door het Regiecollege Waddengebied

Zaken met betrekking tot beheer worden behandeld door het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW)