Stukken containerincident

Het Regiecollege Waddengebied heeft de formele stukken over het containerincident met MSC Zoe op een rij gezet. Het gaat om stukken als kamervragen, brieven aan de Tweede Kamer en brieven van de Waddeneilanden aan ministeries.

Brief ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer over overboord geslagen containers, 4 januari 2019 (Pdf, 77 Kb)

Kamervragen 7 januari 2019 van de PvdA (Pdf, 42 Kb)

Kamervragen 7 januari 2019 van D66 en Groen Links (Pdf, 44 Kb)

Kamervragen 8 januari 2019 van de VVD (Pdf, 43 Kb)

Persbericht Rijkswaterstaat, 9 januari 2019 (Pdf 161 Kb)

Brief Waddenburgemeesters aan Voorzitter Tweede Kamer, 9 januari 2019 (Pdf, 187 Kb)

Eerdere brief Waddeneilanden aan de minister van Verkeer en Waterstaat, 21 december 2007 (Pdf, 91 Kb)

Eerdere brief Waddeneilanden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 26 februari 2008 (Pdf, 232 Kb)

Brief Waddeneilanden aan de Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over veiligheidsmaatregelen voor schepen in het ruimere Waddengebied, 22 februari 2018 (Pdf, 147 Kb)

Brief ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer over de stand van zaken containers MSC Zoe, 15 januari 2019 (Pdf, 464 Kb)

Beantwoording kamervragen, 1 februari 2019, (Pdf, 132 Kb)

Beantwoording kamervragen (2), 1 februari 2019 (Pdf, 140 Kb)

Beantwoording kamervragen (3), 5 februari 2019 (Pdf, 123 Kb)

Beantwoording kamervragen (4), 1 februari 2019 (Pdf, 120 Kb)

Kamerbrief Stand van Zaken containers, 22 februari 2019 (Pdf 257 Kb)