RCW leden

A.A.M. (Arno) Brok
Onafhankelijk Voorzitter Regiecollege Waddengebied

P.A.E. (Paul) van Erkelens
Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Vertegenwoordiger Waterschappen

B. (Bert) Wassink
Burgemeester Terschelling
Vertegenwoordiger eilandgemeenten

E. (Erica) Slump
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Vertegenwoordiger rijksoverheid

H. (Henk) Staghouwer
Gedeputeerde Provincie Groningen
Vertegenwoordiger provincies

C. (Cees) Loggen
Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
Plv. vertegenwoordiger provincies, agendalid

J. (Jaap) Verhulst
Regio-ambassadeur Noord, Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Vertegenwoordiger rijksoverheid

A. (Avine) Fokkens
Gedeputeerde Provincie Fryslân
Vertegenwoordiger provincies

Th. J. (Theo) Meskers
Wethouder Gemeente Hollands Kroon
Vertegenwoordiger gemeenten vaste wal

A. (Arjen) Kok
Provinciaal ambassadeur Friesland/Groningen/De Wadden Vereniging Natuurmomenten
Vertegenwoordiger Ecologie

E.J. (Eisse) Luitjens
Manager Ontwikkeling en Innovatie bij de  Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM)
Vertegenwoordiger Economie

J. (Jouke) van Dijk 
Voorzitter directie Waddenacademie
Vertegenwoordiger Wetenschappen

R. (Ruud) de Jong
Secretaris Regiecollege Waddengebied