Vergaderingen


Vergaderingen Omgevingsberaad Waddengebied

Het Omgevingsberaad vergadert minimaal vier keer per jaar. Vergaderingen van het Omgevingsberaad Waddengebied zijn besloten. Leden en vertegenwoordigers van het Omgevingsberaad Waddengebied vinden transparantie over de activiteiten en de adviezen van het beraad belangrijk. Daarom staan op deze pagina korte samenvattingen van de vergaderingen. Op deze pagina staan de uitgebrachte adviezen van het Omgevingsberaad. Het jaarverslag met een overzicht alle activiteiten van het Omgevingsberaad Waddengebied wordt jaarlijks op deze website geplaatst.

Korte samenvattingen van de vergaderingen van het Omgevingsberaad Waddengebied