Spring naar hoofd-inhoud

Vergaderingen

Vergaderdata Omgevingsberaad Waddengebied
Het Omgevingsberaad vergadert minimaal vier keer per jaar. Hieronder staan de vergaderdata voor dit jaar.

  • Donderdag 30 januari 2020    13.00 – 15.00 uur (startbijeenkomst)
  • Woensdag 19 februari 2020    Werkbezoek
  • Woensdag 11 maart 2020    13.00 – 15.00 uur
  • Vrijdag 15 mei  13.00 - 15.00 uur (extra vergadering)
  • Donderdag 4 juni 2020    13.00 – 15.00 uur
  • Donderdag 17 september 2020    13.00 – 15.00 uur
  • Woensdag 9 december 2020    13.00 – 15.00 uur   

Vergaderingen zijn besloten
Vergaderingen van het Omgevingsberaad Waddengebied zijn besloten. Leden en vertegenwoordigers van het Omgevingsberaad Waddengebied vinden transparantie over de activiteiten en de adviezen van het beraad belangrijk. Daarom staan op deze pagina korte samenvattingen van de vergaderingen. Op deze pagina staan de uitgebrachte adviezen van het Omgevingsberaad. Het jaarverslag met een overzicht alle activiteiten van het Omgevingsberaad Waddengebied wordt jaarlijks op deze website geplaatst.  

Korte samenvattingen van de vergaderingen van het Omgevingsberaad Waddengebied

Vergadering 11 maart 2020 (Pdf, 103 Kb)
Vergadering 30 januari 2020 (Pdf, 92 Kb)