REACH

REACH is een nieuwe Europese verordening (Nr.1907/2006) voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. Onder REACH zijn alle bedrijven in de toeleveringsketen van een chemische stof (fabrikanten, importeurs, gebruikers, afnemers) verantwoordelijk voor het veilig gebruik (productie, import, handel, toepassing) en het beperken van de risico's voor de gezondheid van de mens en/of milieu) van dat gebruik.

Meer informatie:
De website Stoffenbeleid.nl combineert informatie over Europese regels met betrekking tot chemische stoffen, zoals de REACH en EU- GHS. U vindt er het laatste nieuws over het Nederlandse stoffenbeleid en links naar andere websites met informatie over specifieke onderwerpen. Het portaal is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met chemische stoffen en mengsels.