Voorgeschiedenis Schiermonnikoog 2005


Voorgeschiedenis Schiermonnikoog 2005

Brief minister LNV over voorbereiding conferentie

Datum: 13 oktober 2005
Bron: Ministerie LNV

In een brief op 7 juli jl. aan de Tweede kamer (TRC 2005/3922) rapporteerde LNV over de voorbereiding van de conferentie. In de brief kondigde de minister aan de concept ministeriële Verklaring van Schiermonnikoog aan te kamer toe te zenden. Middels deze brief van 13 oktober 2005 is dit gebeurd. De belangrijkste punten en de hoofdlijnen van de inzet van de Nederlandse delegatie worden in deze brief weergegeven. Tevens is bijgevoegd het concept van het beleidsevaluatierapport ('Policy Assessment Report').

Informatie aan de Tweede Kamer, juli 2005

Op 7 juli 2005 informeerde minister Veerman van LNV de Tweede Kamer over de voorbereiding op de 10e Trilaterale Regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee. Er is hierover een voortgangsrapportage gemaakt. Tevens reageert Veerman op een advies van de Raad voor de Wadden inzake trilaterale aangelegenheden.

Voor meer informatie, zie: