Schiermonnikoog 2005


Schiermonnikoog 2005

Op 3 november 2005 vond de 10e Trilaterale Regeringsconferentie over de Bescherming van de Waddenzee op Schiermonnikoog plaats.

  • Om een goede gecoördineerde uitwerking van de Europese wetgeving te waarborgen, zal het bestaande trilaterale Waddenzeeplan (WSP) verder worden ontwikkeld in overeenstemming met de Europese bepalingen van de relevante richtlijnen.
  • Duitsland en Nederland starten met de voorbereidingen van de werelderfgoed-nominatieprocedure; het opstellen van het nominatiedossier. Het Waddenzeeforum wordt verder ondersteund door de trilaterale samenwerkingspartners. De relevante aanbevelingen en initiatieven in het eindrapport van het forum worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van het Waddenzeeplan.
  • Ten aanzien van scheepvaartonderwerpen is afgesproken met name nauwer samen te werken op het gebied van surveillance en calamiteitenbestrijding.
  • Het gezamenlijke monitoringprogramma wordt gereviseerd om ook zoveel mogelijk te voldoen aan de Europese richtlijnen.

Daarnaast zal de Internationale Waddenzeeschool ook de komende jaren verder worden ondersteund, en is de basis gelegd voor een partnerschap met de West-Afrikaanse Marine Ecoregio vanwege de gemeenschappelijke belangen op het gebied van trekvogel bescherming.

Duitsland heeft het voorzitterschap van de trilaterale samenwerking per 1 januari 2006 overgenomen van Nederland, en zal de volgende conferentie organiseren begin 2010.

De volledige inhoud van de Verklaring van Schiermonnikoog en andere stukken over deze conferentie vindt u hieronder: