Skip to main content
25.04.2017 10:50

Wat te doen met Waddenplastic?

Afvalverwerkingsbedrijf Suez onderzoekt het recyclen van plastic uit de Waddenzee.


Cat: Milieu, Onderzoek en Monitoring
21.04.2017 11:14

Bunkers op Vlieland letterlijk aan het licht gebracht

De bunkers van stelling 12H op Vlieland waren jarenlang een goed bewaard geheim. Het is het enige...


Cat: Cultuurhistorie
18.04.2017 11:14

Pilotstudie inzicht in toerisme Waddengebied

Waddenacademie brengt pilotstudie uit over mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme...


Cat: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Sociaal-economisch
12.04.2017 10:14

Monitoring relatie waterrecreatie en natuur Waddenzee

Eerste onderzoekjaar bijna afgerond


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Recreatie
12.04.2017 09:54

Bouw nieuw gemaal in Waddenzeedijk bij Marrum gestart

Maandag 3 april zijn de werkzaamheden voor project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ bij Marrum...


Cat: Klimaatverandering, Natuur en Landschap, Overheid, Veiligheid
11.04.2017 10:03

Jaarverslag Waddenfonds beschikbaar

In het afgelopen jaar heeft het Waddenfonds 22 miljoen euro kunnen investeren in 19 projecten. Deze...


Cat: Overheid, Overig
11.04.2017 09:25

Chemport Europe gaat vergroening chemie aanjagen

De chemiesector in Groningen en Drenthe wil wereldwijd een leidende rol gaan spelen in de groene...


Cat: Milieu, Sociaal-economisch
07.04.2017 09:55

Sterren kijken in een starbarn aan het Wad

De echte duisternis ervaren, sterren kijken in een starbarn en de activiteiten van nachtdieren en...


Cat: Milieu, Natuur en Landschap, Overig

‘Hoe rijk is de Waddenzee?’ op 23 en 24 mei 2017

Lees meer

Actueel

Scholekster met kuiken. Foto: Marcel van Kammen

WadWeten: Scholeksterkuikens sterker door goede nestelplaats

Scholeksters zijn territoriale vogels en verdedigen hun gebieden gretig. Hun nest hebben ze het liefst zo dicht mogelijk bij het andere territorium waar ze hun voedsel verzamelen.

Rapport Risico- en verkeersanalyse Waddenzee

In 2016 is door MARIN een risico- en verkeersanalyse Waddenzee opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland. De conclusies concentreren zich met name op de gebieden van verkeersintensiteit, het soort (gevaarlijke) stoffen, en een ongevallenanalyse. Zo is bijvoorbeeld In de periode 2009 – 2015 is een dalende trend in het aantal ongevallen waar te nemen.

Rapport en conclusies op hoofdlijnen

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’  is een zoekterm die op de website ingetoetst kan worden. De data en kaarten variëren in onderwerpen bijvoorbeeld van natura 2000-gebieden, ecologische gegevens, historische dieptegevens tot mosselzaadinvanginstallaties.

De gegevens worden verzameld als open data. Nog niet voor alle onderwerpen en deelgebieden zijn kaarten beschikbaar. Wel zijn vaak voor specialisten data downloadbaar.

Instructie en introductie

De verzameling gegevens over de Waddenzee

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Het Waddenbeheer moet vooral slimmer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Franke van der Molen, onderzoeker wetenschaps- en innovatiebeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Governing knowledge: Understanding the interplay between knowledge and coastal governance.

Het is niet nodig om één nieuwe organisatie op te tuigen voor het beheer van de Waddenzee. Laat de huidige beheerders van de zee beter en slimmer met elkaar samenwerken, vindt Franke van der Molen.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website