Skip to main content
19.09.2017 09:28

Kamp beantwoordt vragen over gebiedssluiting zeehonden

Minister Kamp van Economische Zaken heeft antwoord gegeven op Kamervragen van de leden Aukje de...


Cat: Natuur en Landschap, Recreatie
18.09.2017 09:28

Internationale film over UNESCO Werelderfgoedgebied De Waddenzee

De film Silence of the Tides over het UNESCO werelderfgoed Waddenzee in Nederland, Duitsland en...


Cat: Voorlichting en educatie
14.09.2017 09:38

Duurzaamste gemeenten op Wadden en Veluwe

Wie in een van de duurzaamste gemeenten van Nederland wil wonen, moet op de Waddeneilanden of de...


Cat: Energie, Milieu
13.09.2017 11:28

Extra noodpomp om water bij Holwerd weg te krijgen

Wetterskip Fryslân zet een extra noodpomp in om water weg te kunnen malen in de omgeving van...


Cat: Overheid, Veiligheid
12.09.2017 13:28

Afvaarten sneldienst Vlieland geschrapt vanwege slecht weer

Diverse afvaarten van de sneldienst van en naar Vlieland op woensdag zijn geschrapt vanwege het...


Cat: Verkeer en Vervoer
08.09.2017 14:28

Start verkenning dijkversterking Vlieland

Om Vlieland ook in de toekomst goed te beschermen tegen overstromingen is het nodig om de dijk te...


Cat: Civiele werken
07.09.2017 10:28

Luchtfoto's over ontwikkelingen Eems-Dollard 2050

Op tal van plekken langs de Eems-Dollard zie je nu volop activiteiten. Dit heeft alles te maken...


Cat: Natuur en Landschap
06.09.2017 09:28

Provincie Groningen roept op tot meer windparken boven de Wadden

De provincie Groningen wil dat minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken kiest voor meer...


Cat: Energie, Milieu

Door gaswinning is onder de oostpunt van Ameland in de loop van dertig jaar een bodemdalingsschotel ontstaan van ongeveer 12 km diameter doorsnee en...

Lees meer

Het Springtij Forum 2017 is van 21-23 september op Terschelling. Springtij is het kompas naar de groene toekomst. Een groeiende community van duurzame...

Lees meer

Het laatste weekend van september staat, zoals elk jaar, in het teken van de handen uit de mouwen steken, een schoon strand en natuurlijk veel muziek...

Lees meer

De Trilateral Task Group for Climate (TGC), bestaande uit experts uit Duitsland, Denemarken en Nederland, nodigen alle beleidsvormers, managers,...

Lees meer

Op 12 oktober vindt het eindsymposium Ruim baan voor Vissen plaats, een project van de Noordelijke waterschappen, waarbij dankzij het Waddenfonds...

Lees meer

In 2018 start Sense of Place. Dit is onderdeel van het Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 programma. Langs de gehele Nederlandse Waddenkust worden...

Lees meer

Actueel

foto: Henk Postma

WadWeten: Een zee van licht

Langs grote delen van onze kust wordt het nooit meer echt donker. Dorpen, steden en hun havens verlichten de wijde omtrek.

Aanbieding rapport Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland

Rapport Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland

Het rapport Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland  is op 14 september door Jaap de Vlas (voorzitter begeleidingscommissie bodemdaling Ameland) aangeboden aan Henk de Vries (directeur It Fryske Gea), Piet IJnsen (loco-burgemeester Ameland) en Ante Frens (adjunct- directeur NAM).
De pdf's van de rapporten zijn hier te vinden.

Jaarrapportage Wadden in Beeld 2016 beschikbaar

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied.

De publicatie (9 Mb, met links naar de brondocumenten) biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van levende natuur, het beheer en het gebruik van werelderfgoed Waddenzee over het jaar 2016.

Kabinetsreactie op rapport bodemdaling en gaswinning Waddenvereniging

De Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken, sturen in een kamerbrief een kabinetsreactie op het in opdracht van de Waddenvereniging opgestelde rapport "De toekomst van de Waddenzee, Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem"

De kamerbrief

Rapport Risico- en verkeersanalyse Waddenzee

In 2016 is door MARIN een risico- en verkeersanalyse Waddenzee opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland. De conclusies concentreren zich met name op de gebieden van verkeersintensiteit, het soort (gevaarlijke) stoffen, en een ongevallenanalyse. Zo is bijvoorbeeld In de periode 2009 – 2015 is een dalende trend in het aantal ongevallen waar te nemen.

Rapport en conclusies op hoofdlijnen

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’  is een zoekterm die op de website ingetoetst kan worden. De data en kaarten variëren in onderwerpen bijvoorbeeld van natura 2000-gebieden, ecologische gegevens, historische dieptegevens tot mosselzaadinvanginstallaties.

De gegevens worden verzameld als open data. Nog niet voor alle onderwerpen en deelgebieden zijn kaarten beschikbaar. Wel zijn vaak voor specialisten data downloadbaar.

Instructie en introductie

De verzameling gegevens over de Waddenzee

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Aantal lepelaars zegt wat over de Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Petra de Goeij, verbonden aan de Werkgroep Lepelaar en Project Metawad

Lepelaars in het Waddengebied kennen steeds minder broedsucces: ze brengen de laatste jaren geen twee kuikens meer groot, maar meestal één. Dat komt door voedselgebrek, blijkt uit onderzoek. De Waddenzee zou weer rijk aan kleine vis moeten worden om het tij te keren.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website