Skip to main content
22.02.2017 11:14

Natuurlijke hotspots Waddenzee in kaart gebracht

Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor...


Cat: Natuur en Landschap, Overig
21.02.2017 10:09

Provincie wil stenen maken van baggerslib

Slib uit de Eems-Dollard wordt steeds vaker hergebruikt. Het ophogen van dijken, het verbeteren van...


Cat: Beheren, Milieu, Overig
20.02.2017 11:45

Rijkswaterstaat met herstel sluisdeur Farmsum gestart

Rijkswaterstaat is vanmorgen gestart met het vervangen van de kapotte scharnier van één van de...


Cat: Civiele werken, Overheid, Veiligheid, Verkeer en Vervoer
20.02.2017 10:14

Museum Universiteit: Toerisme in het waddengebied

Op zondag 2 april organiseert RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar...


Cat: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Sociaal-economisch
15.02.2017 16:04

Werelderfgoed-logo gezamenlijk beeldmerk van inzet op de Wadden

Bewoners, bedrijven en toeristen in het Waddengebied gaan vanaf 2017 duidelijk merken dat de...


Cat: Beheren, Natuur en Landschap, Overig
15.02.2017 13:14

Engie ziet zelf af van gasboringen bij Schiermonnikoog

Engie ziet af van gasboringen bij Schiermonnikoog, ondanks dat het mag van de Raad van State. Met...


Cat: Energie, Milieu, Sociaal-economisch
15.02.2017 12:14

Proefboringen bij Schiermonnikoog mogen doorgaan

ENGIE E&P Nederland B.V. kan beginnen met proefboringen naar aardgas in de Noordzee ten noorden van...


Cat: Energie, Milieu, Natuur en Landschap, Wetgeving
14.02.2017 09:30

Onderzoek mosselbanken met drones

Wageningen Marine Research onderzoekt samen met Wageningen Environmental Research (Alterra) hoe...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

DelfSail 2016

29 juni t/m 3 juli

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat in 2016 de zesde editie van DelfSail van start. DelfSail, het andere...

Lees meer

The Wadden Sea – Still a reliable hub for migratory birds? The Wadden Sea World Heritage’s global responsibility.

Lees meer

17th Symposium Waddenacademie

Lees meer

Op 26 en 27 januari wordt er aan het Thünen Instituut in Hamburg een workshop georganiseerd over de SwimWay. Doel is om in 2018 te komen tot een...

Lees meer

Actueel

Een aangespoeld karkas van een bruinvis op het strand van Terschelling. Foto: Henk Postma

WadWeten: PCB’s in moedermelk bruinvissen

Uit chemische analyses van gestrande bruinvissen blijkt dat de vetweefsels hoge concentraties gifstoffen bevatten. PCB’s en vlamvertragers worden al via de moedermelk aan pasgeboren dieren doorgegeven. 

Rapport Risico- en verkeersanalyse Waddenzee

In 2016 is door MARIN een risico- en verkeersanalyse Waddenzee opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland. De conclusies concentreren zich met name op de gebieden van verkeersintensiteit, het soort (gevaarlijke) stoffen, en een ongevallenanalyse. Zo is bijvoorbeeld In de periode 2009 – 2015 is een dalende trend in het aantal ongevallen waar te nemen.

Rapport en conclusies op hoofdlijnen

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’  is een zoekterm die op de website ingetoetst kan worden. De data en kaarten variëren in onderwerpen bijvoorbeeld van natura 2000-gebieden, ecologische gegevens, historische dieptegevens tot mosselzaadinvanginstallaties.

De gegevens worden verzameld als open data. Nog niet voor alle onderwerpen en deelgebieden zijn kaarten beschikbaar. Wel zijn vaak voor specialisten data downloadbaar.

Instructie en introductie

De verzameling gegevens over de Waddenzee

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Het Waddenbeheer moet vooral slimmer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Franke van der Molen, onderzoeker wetenschaps- en innovatiebeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Governing knowledge: Understanding the interplay between knowledge and coastal governance.

Het is niet nodig om één nieuwe organisatie op te tuigen voor het beheer van de Waddenzee. Laat de huidige beheerders van de zee beter en slimmer met elkaar samenwerken, vindt Franke van der Molen.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website