Skip to main content
23.03.2017 09:01

Start onderzoek rol mosselbanken en zeegrasvelden op voortbestaan Griend

Onderzoekers starten een experiment om inzicht te krijgen in de samenhang tussen mosselbanken,...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring
22.03.2017 11:10

Ameland krijgt LED-verlichting

Ameland laat alle openbare verlichting op het eiland vervangen door duurzame LED-verlichting....


Cat: Energie, Milieu, Natuur en Landschap
22.03.2017 09:31

Werkzaamheden Afsluitdijk van maart 2017 tot en met september 2017

Rijkswaterstaat werkt van maart 2017 tot en met september 2017 op diverse plaatsen op de...


Cat: Civiele werken, Overig, Verkeer en Vervoer
18.03.2017 11:14

Deense Nationalpark Vadehavet op werkbezoek

Op 17 en 18 maart waren twintig vertegenwoordigers van het Deense Nationalpark Vadehavet ( Deens...


Cat: Internationaal, Natuur en Landschap, Sociaal-economisch
15.03.2017 09:50

Proefschrift over zeegraszaden

Zeegrasvelden vormen belangrijke kraamkamers voor verschillende vissoorten, ze dragen bij aan een...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring
14.03.2017 12:45

Vogelsterfte door windturbines omlaag met weinig rendementsverlies

In het Eemshavengebied vallen veel vogels ten prooi aan de 88 daar geplaatste windturbines. Veel...


Cat: Energie, Milieu, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring
10.03.2017 17:14

Strandval op westkust Ameland

Afgelopen dagen is er een strook van ongeveer 40 m van het strand van de westkust van Ameland...


Cat: Overheid, Overig, Veiligheid
09.03.2017 08:14

Innovatie en internationale samenwerking op het Wad

Rijkswaterstaat is beheerder van de Waddenzee. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het...


Cat: Overheid, Overig

DelfSail 2016

29 juni t/m 3 juli

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat in 2016 de zesde editie van DelfSail van start. DelfSail, het andere...

Lees meer

The Wadden Sea – Still a reliable hub for migratory birds? The Wadden Sea World Heritage’s global responsibility.

Lees meer

17th Symposium Waddenacademie

Lees meer

Actueel

Zeetong. Foto: Hans Hillewaart, Wikimedia

WadWeten: De favoriete zandbak van de tong

Om stranden en duinen te onderhouden maakt men meer en meer gebruik van zandsuppleties. Het zand dat opgespoten wordt kan van invloed zijn op deze kinderkamerfunctie. In het laboratorium bleek dat jonge tong liever fijn zand heeft.

Rapport Risico- en verkeersanalyse Waddenzee

In 2016 is door MARIN een risico- en verkeersanalyse Waddenzee opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland. De conclusies concentreren zich met name op de gebieden van verkeersintensiteit, het soort (gevaarlijke) stoffen, en een ongevallenanalyse. Zo is bijvoorbeeld In de periode 2009 – 2015 is een dalende trend in het aantal ongevallen waar te nemen.

Rapport en conclusies op hoofdlijnen

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’  is een zoekterm die op de website ingetoetst kan worden. De data en kaarten variëren in onderwerpen bijvoorbeeld van natura 2000-gebieden, ecologische gegevens, historische dieptegevens tot mosselzaadinvanginstallaties.

De gegevens worden verzameld als open data. Nog niet voor alle onderwerpen en deelgebieden zijn kaarten beschikbaar. Wel zijn vaak voor specialisten data downloadbaar.

Instructie en introductie

De verzameling gegevens over de Waddenzee

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Het Waddenbeheer moet vooral slimmer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Franke van der Molen, onderzoeker wetenschaps- en innovatiebeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Governing knowledge: Understanding the interplay between knowledge and coastal governance.

Het is niet nodig om één nieuwe organisatie op te tuigen voor het beheer van de Waddenzee. Laat de huidige beheerders van de zee beter en slimmer met elkaar samenwerken, vindt Franke van der Molen.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website