Opinieartikel: Weg met de Afsluitdijk?

Afsluitdijk. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jorryt Braaksma en Martijn Al, zelfstandig landschapsarchitecten.

Wat zou er gebeuren als het IJsselmeer en het Markermeer opnieuw in open verbinding komen te staan met de zee?
Het door de zee gevormde landschap krijgt zijn ziel terug. Zalmen zwemmen weer vanuit zee via de Rijndelta naar hun oude paaiplaatsen stroomopwaarts en er ontstaat een unieke brakwater-ecotoop van internationale waarde. De naar het achterland gekeerde Zuiderzeesteden richten zich weer naar zee en Almere en Lelystad krijgen een enorme impuls door de spectaculaire ligging aan een dynamische binnenzee. En bovenal biedt de getijdendynamiek de mogelijkheid om een wegzakkend landschap opnieuw te laten groeien.
Dit utopische toekomstbeeld is het resultaat van een ontwerpend onderzoek naar de IJsselmeerregio, waarmee wij een lans willen breken voor een duurzamere omgang met de Nederlandse delta.

Lees het volledige artikel "Weg met de Afsluitdijk" op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen op de website van de waddenacademie.

Video: De Waddeneilanden en het Wad

Nico Ruijter maakte onlangs een mooie verzameling bewegende beelden van de Waddeneilanden en het Wad. Het zijn niet alleen beelden van natuur en landschap, maar ook van mensen die hierin recreëren, wonen en werken.

De video is te vinden op Youtube

Lijsten verleende vergunningen

Foto: Bram Fey

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels zijn de lijsten beschikbaar van de verleende natuurbeschermingswet-vergunningen en vergunningen verleend vanuit Rijkswaterstaat.

Laatste nieuws

17 apr 14:10

Nieuw ingericht informatiecentrum Lauwersoog 18 april geopend

Het Informatie Paviljoen (HIP) in de haven van Lauwersoog opent op Goede Vrijdag 18 april weer zijn...


17 apr 09:27

Waarschijnlijk geen jonge zeearenden Lauwersmeer

Het zeearendpaartje in het Lauwersmeergebied heeft dit jaar waarschijnlijk niet gebroed. Dat zegt...


17 apr 09:12

Campagne ‘Ik ben trots op mijn Werelderfgoed’ van start

Provincie Noord-Holland en Stichting Oneindig Noord-Holland zijn gestart met de campagne ‘Ik ben...


16 apr 11:28

CDA De Marne wil betere bereikbaarheid haven Lauwersoog

Het CDA in De Marne maakt zich zorgen over de slechte bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog...


Partners

  • naar: Waddenacademie opent in een nieuw venster
  • naar: Tresoar opent in een nieuw venster

Wadwijzer

naar:Wadwijzer opent in een nieuw venster

Ontsluiting van waddenarchieven online. Een samenwerkingsproject van de Waddenacademie en Tresoar.

Waddenzee Werelderfgoed

naar: Waddenzee Werelderfgoed opent in een nieuw venster

In juni 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de Werelderfgoedlijst. Waarom is de Waddenzee Werelderfgoed? En wat houdt dit in? Lees er meer over op de Werelderfgoed website!

 

Getij

Link naar www.getij.nl