Skip to main content
22.06.2017 11:14

Kunststofsteiger strand Harlingen klaar voor gebruik

Een kunststofsteiger van in totaal 200 m2 is op het strand neergelegd om de strandgangers te helpen...


Cat: Overheid, Recreatie
12.06.2017 10:25

Dag van het Wad: Verjaardagsfeestje Waddenzee Werelderfgoed

LEEUWARDEN – In het weekend van 24 en 25 juni viert de Waddenzee haar Werelderfgoedstatus. Van Den...


Cat: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie
09.06.2017 11:14

Boeiende verbeelding van Waddenzee op Oerol

Op 8 juni 2017 vond de opening van Oerol weer plaats in de betonningsloods op Terschelling. Dit...


Cat: Recreatie, Voorlichting en educatie
08.06.2017 11:48

Plan versterking Prins Hendrikzanddijk Texel goedgekeurd

De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Prins Hendrikzanddijk...


Cat: Civiele werken, Natuur en Landschap, Veiligheid
07.06.2017 16:14

Stormweer maakt slachtoffers onder broedvogels op Wad

Het slechte weer met de harde wind heeft grote gevolgen voor broedvogels op en rond het Wad.


Cat: Natuur en Landschap
06.06.2017 20:14

Jaarrapportage Wadden in Beeld 2016 beschikbaar

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016...


Cat: Beheren, Onderzoek en Monitoring
06.06.2017 08:14

Start onderzoeken naar effecten zandsuppleties op natuur

Op maandag 12 juni 2017 starten de veldonderzoeken naar de gevolgen van het opspuiten van zand op...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring
02.06.2017 09:11

Meer zand voor geul voor kust Ameland Zuidwest

1 juni 2017 - Rijkswaterstaat start vandaag met onderhoud van de zeebodem bij Ameland Zuidwest....


Cat: Overheid, Veiligheid

‘Hoe rijk is de Waddenzee?’ op 23 en 24 mei 2017

Lees meer

vrijdag 24 juni 2016, 22:00 uur tot zaterdag 25 juni 2016, 22:00 uur

Lees meer

Actueel

Zeeannemoon op een mossel. Foto: Waddenvereniging

WadWeten: Hoe (soorten)rijk zijn Noordzee en Waddenzee?

In de Nederlandse zoute en brakke wateren komen ruim 1900 verschillende soorten meercellige organismen voor. Acht procent daarvan zijn exoten: door menselijk handelen ingevoerde soorten uit andere delen van de wereld.

Kabinetsreactie op rapport bodemdaling en gaswinning Waddenvereniging

De Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken, sturen in een kamerbrief een kabinetsreactie op het in opdracht van de Waddenvereniging opgestelde rapport "De toekomst van de Waddenzee, Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem"

De kamerbrief

Rapport Risico- en verkeersanalyse Waddenzee

In 2016 is door MARIN een risico- en verkeersanalyse Waddenzee opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland. De conclusies concentreren zich met name op de gebieden van verkeersintensiteit, het soort (gevaarlijke) stoffen, en een ongevallenanalyse. Zo is bijvoorbeeld In de periode 2009 – 2015 is een dalende trend in het aantal ongevallen waar te nemen.

Rapport en conclusies op hoofdlijnen

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’  is een zoekterm die op de website ingetoetst kan worden. De data en kaarten variëren in onderwerpen bijvoorbeeld van natura 2000-gebieden, ecologische gegevens, historische dieptegevens tot mosselzaadinvanginstallaties.

De gegevens worden verzameld als open data. Nog niet voor alle onderwerpen en deelgebieden zijn kaarten beschikbaar. Wel zijn vaak voor specialisten data downloadbaar.

Instructie en introductie

De verzameling gegevens over de Waddenzee

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Economie en natuur kunnen elkaar versterken

IIn de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Olga van der Valk, onderzoeker Nieuwe verdienmodellen en ketensamenwerking aan de Universiteit van Wageningen en hoofdauteur van het rapport Balanceren op het Wad.

We moeten af van het uitgangspunt dat mensen en natuur elkaar beconcurreren om ruimte, ook in het Waddengebied. Beiden - mensen en natuur - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, betoogt onderzoeker Olga van der Valk.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website