Skip to main content
25.05.2016 09:00

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee na de zomer van start

Met de opdrachtverlening aan Van den Herik Sliedrecht wordt na de zomervakantie gestart met de...


Cat: Natuur en Landschap, Overig, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer
23.05.2016 10:03

Afsluitdijk open voor vis

Zaterdag 21 mei 2016 was de Wereldvismigratiedag. Door de aanleg van dammen en dijken kunnen...


Cat: Natuur en Landschap, Overig
19.05.2016 15:38

Big data-onderzoek voor versterking Waddennatuur

Groot onderzoek naar wisselwerking natuur en recreatie in Waddengebied


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Recreatie
18.05.2016 15:40

Verzilting bestrijden met drainage

Systeemgerichte drainage verkleint de kans op zoutschade op percelen. Een proef in het kader van...


Cat: Landbouw, Onderzoek en Monitoring
17.05.2016 15:38

Kansen voor zeewier in Eems-Dollard?

De teelt van zeewier kan uiteenlopende economische en maatschappelijke voordelen bieden.


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig, Sociaal-economisch
11.05.2016 15:38

Waddenzee maakt zich op voor geboorteseizoen zeehonden en vogels

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint,...


Cat: Natuur en Landschap, Overig, Voorlichting en educatie
09.05.2016 15:38

Internationaal plan van aanpak moet broedvogels in de Waddenzee redden

Een internationaal plan van aanpak moet de vogelstand op het Wad van Nederland, Duitsland en...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig
03.05.2016 15:38

Wadden voortaan beter in beeld

Het boekje Wadden in beeld dat dit voorjaar voor het eerst uitkwam is een publicatie van de...


Cat: Onderzoek en Monitoring, Overig

Cursus seniorenacademie HOVO

Het Wad, Unesco Werelderfgoed en als natuurgebied ingebed in een wereldomspannend netwerk. Slik, schelpen, vogels. Dat...

Lees meer

Kiek over Diek is een 90 kilometer lang fietspad. Het verbindt het meest westelijke punt, Lauwersoog, met het meest oostelijke punt van onze...

Lees meer

PRW organiseert in samenwerking met POV-Waddenzeedijken en het Deltaprogramma Waddengebied op donderdag 9 juni de allereerste Waddendijkdag. Onderwerp...

Lees meer

Waddenzeehavens en Programma Naar een Rijke Waddenzee organiseren op maandag 20 juni het trilaterale congres “UNESCO havens”. Dit congres is bedoeld...

Lees meer

Het 16e symposium van de Waddenacademie wordt georganiseerd samen met het NIOZ Wadden Systems Research Centre en vindt plaats op 30 juni en 1 juli...

Lees meer

Actueel

WadWeten: Slecht weer? Troebel water

Meteorologische veranderingen in de lucht boven de Noordzee hebben een grote invloed op de waterstromingen. Die hebben weer effect op de troebelheid van het water, ook in de Waddenzee. Wetenschappers onderzochten dit verband aan de hand van satellietbeelden.

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. De papieren versie is op 24 maart aangeboden aan de Tweede kamer, de digitale versie met links naar onder meer het bronnendocument is beschikbaar op deze website.

Vergunningenregister Waddenzee

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels is de vergunningenlijst gestructureerd naar de van toepassing zijnde wetten.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Sinds kort is via Tresoar op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee. Op 15 oktober j.l werd via het symposium Wadden op de kaart het officiële startschot gegeven.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Drones en de Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is artikel verschenen van Jannes Heusinkveld over het gebruik van drones bij onderzoek in de Waddenzee. 

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website