Lijsten verleende vergunningen

Foto: Bram Fey

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels zijn de lijsten beschikbaar van de verleende vergunningen op basis van de natuurbeschermingswet, de waterwet, de wet ontgrondingen, de visserijwet en de omgevingswet.

Opinieartikel: Werelderfgoedstatus leidt aan versnippering

Wadlopers. Foto: Waddenacademie

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de Haan, coördinator Waddenzee werelderfgoed namens alle Waddengemeenten, de drie Waddenprovincies en het ministerie van Economische Zaken.

Zowel natuur als samenleving en toerisme moeten beter worden van de werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Dat is sneller opgeschreven dan uitgevoerd.

Lees het volledige artikel: Werelderfgoedstatus leidt aan versnippering op de website van het Friesch Dagblad.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Wadden360.nl is een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Op de kaart, ontwikkeld door Stichting ICTU en Merkator, is informatie te vinden over cultuur en ontstaan van het Waddengebied, gekoppeld aan beeld en geluid in één interactieve digitale kaart.

Laatste nieuws

01 apr 11:55

Provincie geeft 95.000 euro aan duurzame Waddeneilanden

De provincie Fryslân stelt 95.000 euro beschikbaar voor het programma Duurzame Waddeneilanden dat...


01 apr 10:06

Terschelling krijgt vijfkoppige adviescommissie gasboringen

De gemeente Terschelling gaat een adviescommissie voor gasboringen benoemen. Dat heeft de...


31 maa 14:46

Unieke vogelroutes in kaart gebracht op nieuwe website

Langs welke wandelroute zie je de meeste vogels? En waar en wanneer moet je op de fiets stappen om...


31 maa 14:37

Nieuwe animatiefilm Vismigratierivier

Sinds kort is er een nieuwe film over de Vismigratierivier.


Partners

  • naar: Waddenacademie opent in een nieuw venster
  • naar: Tresoar opent in een nieuw venster

Wadwijzer

naar:Wadwijzer opent in een nieuw venster

Ontsluiting van waddenarchieven online. Een samenwerkingsproject van de Waddenacademie en Tresoar.

Waddenzee Werelderfgoed

naar: Waddenzee Werelderfgoed opent in een nieuw venster

In juni 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de Werelderfgoedlijst. Waarom is de Waddenzee Werelderfgoed? En wat houdt dit in? Lees er meer over op de Werelderfgoed website!

 

Getij

Link naar www.getij.nl