Skip to main content
07.12.2016 09:30

Plan Holwerd aan Zee doorontwikkeld

HOLWERD - Afgelopen jaar is de slagingskans van het project Holwerd aan Zee onderzocht. Zo is er...


Cat: Overig, Recreatie, Sociaal-economisch
06.12.2016 14:46

Rapport Verkenning Slibhuishouding Waddenzee

De Waddenzee is één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland en heeft sinds 2008 de status...


Cat: Onderzoek en Monitoring
29.11.2016 11:13

VVD en PvdA willen rijksbijdrage voor baggeren Westgat

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD hebben een motie ingediend waarin ze pleiten voor een...


Cat: Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer, Visserij
24.11.2016 14:19

3,1 miljoen euro provinciale en gemeentelijke subsidie voor leefbaarheidsprojecten in de regio Eemsdelta

De provincie Groningen en de gemeenten in de regio Eemsdelta financieren vanuit het Fonds van het...


Cat: Overheid, Sociaal-economisch
24.11.2016 10:14

Aanbesteding voor sterkere en energieneutrale Afsluitdijk van start

Rijkswaterstaat start donderdag 24 november met de aanbesteding voor een sterkere en...


Cat: Civiele werken, Energie, Overheid, Overig
24.11.2016 09:14

Ecotopenkaart geeft inzicht in natuur Waddenzee

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent en eenduidig inzicht in de...


Cat: Onderzoek en Monitoring
23.11.2016 11:59

Kan vaarrecreatie meer ruimte krijgen op de Waddenzee?

Kan er op meer plekken in de Waddenzee worden gevaren dan nu het geval is? Of wordt de natuur dan...


Cat: Natuur en Landschap, Recreatie, Wetgeving
23.11.2016 11:14

Zoutwinning Waddenzee met beperking toegestaan

De zoutwinning onder de Waddenzee bij Harlingen mag van de Raad van State doorgaan. Maar de rechter...


DelfSail 2016

29 juni t/m 3 juli

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat in 2016 de zesde editie van DelfSail van start. DelfSail, het andere...

Lees meer

The Wadden Sea – Still a reliable hub for migratory birds? The Wadden Sea World Heritage’s global responsibility.

Lees meer

17th Symposium Waddenacademie

Lees meer

Onder de noemer ‘Kerstvloed 1717’ organiseert Erfgoedpartners een symposium, dat wordt gehouden op zaterdag 10 december 2016. Een jaar te vroeg,...

Lees meer

Actueel

Buitendelta bij Texel, het zeegat van Texel of Marsdiep met razende Bol. Donker blauw zijn de diepe geulen en oranje/bruin zijn de hoge delen van Texel, de Razende Bol en de kust bij Den Helder.

WadWeten: Het belang van de buitendelta

Buitendelta’s spelen een grote rol in de sedimenthuishouding van de Waddenzee. Omdat men zandsuppleties overweegt in deze ondiepe geulenstelsels aan de Noordzeekant van de zeegaten, is het ecologisch functioneren in kaart gebracht.

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. De papieren versie is op 24 maart aangeboden aan de Tweede kamer, de digitale versie met links naar onder meer het bronnendocument is beschikbaar op deze website.

Vergunningenregister Waddenzee

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels is de vergunningenlijst gestructureerd naar de van toepassing zijnde wetten.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Sinds kort is via Tresoar op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee. Op 15 oktober j.l werd via het symposium Wadden op de kaart het officiële startschot gegeven.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


De identiteit van het Waddenland

Natuurbeschermers, biologen en ecologen hebben de Waddenzee de afgelopen halve eeuw op de kaart gezet. Het resulteerde in de door Unesco verleende erkenning als Wereld-erfgoed in 2009. Sociaal-geograaf, historisch-geograaf en sociaal-historicus Meindert Schroor schreef een opinieartikel over de identiteit van het Waddenland.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website