Skip to main content
28.06.2016 14:22

Boskalis en KWS mogen zeedijk opknappen

Het waterschap Noorderzijlvest gunt het dijkverbeteringsproject Eemshaven-Delfzijl aan Boskalis...


Cat: Civiele werken, Overheid, Veiligheid
28.06.2016 08:50

Groningen Seaports krijgt 1e mobiele ballastwatersysteem

Groningen Seaports heeft de primeur met het mobiele behandelsysteem voor ballastwater ‘InvaSave’...


Cat: Milieu, Sociaal-economisch
27.06.2016 10:02

Zeer geslaagde Dag van het Wad

Honderden mensen genoten gisteren van de ‘Dag van het Wad’. Toeristen en bewoners hebben door tal...


Cat: Natuur en Landschap, Overig, Voorlichting en educatie
24.06.2016 13:02

Waddenzee telt weer een groeiend aantal mosselbanken

Er zijn weer meer meerjarige mosselbanken in de Waddenzee. Dat blijkt uit een telling van...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring
23.06.2016 09:29

‘Dag van het Wad’ op 26 juni

Zeven jaar geleden werd de Waddenzee uitgeroepen tot Werelderfgoed. Op zondag 26 juni wordt dit...


Cat: Overig, Recreatie, Voorlichting en educatie
16.06.2016 14:47

Mogelijk toch rijksgeld voor sluizen Afsluitdijk

Er komt mogelijk toch geld van het Rijk voor de verbreding van de sluizen in de Afsluitdijk bij...


Cat: Overheid, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer
13.06.2016 10:00

Koninklijke Nederlandse Munt slaat Waddenvijfje

De ceremoniële Eerste Slag van de nieuwe herdenkingsmunt het Wadden Vijfje vond vrijdag plaats....


Cat: Overheid
07.06.2016 08:47

Rijkswaterstaat ruimt paraffine op bij Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Simonszand

Op het strand van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Simonszand is paraffine aangetroffen....


Cat: Milieu, Natuur en Landschap, Overheid, Overig

DelfSail 2016

29 juni t/m 3 juli

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat in 2016 de zesde editie van DelfSail van start. DelfSail, het andere...

Lees meer

Het 16e symposium van de Waddenacademie wordt georganiseerd samen met het NIOZ Wadden Systems Research Centre en vindt plaats op 30 juni en 1 juli...

Lees meer

15 t/m 18 september 2016 vindt er weer een nieuwe editie van het Wad & Design festival plaats. Schiermonnikoog zal tijdens het festival in het teken...

Lees meer

Actueel

WadWeten: Zeehonden: schattig of akelig?

Al jaren worden er langs de Britse kust dode zeehonden gevonden met spiraalvormige verwondingen rondom het lichaam. Tot kort werd met de vinger gewezen naar schroeven van schepen. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat deze verwondingen een andere aard hebben. Lees het volledige bericht.

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. De papieren versie is op 24 maart aangeboden aan de Tweede kamer, de digitale versie met links naar onder meer het bronnendocument is beschikbaar op deze website.

Vergunningenregister Waddenzee

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels is de vergunningenlijst gestructureerd naar de van toepassing zijnde wetten.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Sinds kort is via Tresoar op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee. Op 15 oktober j.l werd via het symposium Wadden op de kaart het officiële startschot gegeven.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Drones en de Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is artikel verschenen van Jannes Heusinkveld over het gebruik van drones bij onderzoek in de Waddenzee. 

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website