Artikel slibbalans trilaterale Waddenzee verschenen

Gepubliceerd op 6 mei 2024Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Waddenacademie

In het Nature tijdschrift Communications Earth and Environment is een artikel gepubliceerd waarin de slibbalans van de Waddenzee en de implicaties ervan voor het sedimentbeheer nader wordt uitgewerkt.


Kusten en delta’s worden steeds meer bedreigd door klimaatverandering en de effecten van menselijke activiteiten. De mate waarin kustlijnen zich aan deze veranderingen kunnen aanpassen, is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van sediment, ofwel zand en slib. Over de beschikbaarheid van zand is relatief veel bekend, maar dit geldt in veel mindere mate voor de beschikbaarheid van slib

De studie presenteert een slibbalans voor het grootste ononderbroken intergetijdensysteem ter wereld: de Waddenzee. Het resulterende slibbudget is bijna gesloten: ~ 12 miljoen ton/jaar wordt aangevoerd vanuit de zuidelijke Noordzee en komt het systeem aan de westzijde binnen t, ~ 1,5 miljoen ton/jaar wordt toegevoegd door lokale rivieren, terwijl ~ 12 miljoen ton jaarlijks wordt afgezet of wordt onttrokken door antropogene activiteiten. In de “benedenstroomse” gebieden bestaat al een tekort aan slib, dat alleen maar groter zal worden naarmate de zeespiegel stijgt. Slib is dan ook een eindige hulpbron, vergelijkbaar met zand, en moet als zodanig worden behandeld in strategieën voor sedimentbeheer. Het oplossen van toekomstige uitdagingen vereist daarom een grensoverschrijdend perspectief op sedimentbeheer.

Volledig bericht met link naar artikel op website Waddenacademie