LancewadPlan

Deelproducten Project LancewadPlan beschikbaar

Het trilaterale project LancewadpPlan (zie beneden) liep in juni 2007 ten einde. In het kader van de afronding van het project zijn er nu een aantal deelproducten beschikbaar. Het gaat om rapporten en strategieën voor beheer en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed en landschap in de Waddenzeeregio:

  • Rapport van de afsluitende internationale conferentie, 19 juni 2007 in Wilhelmshaven (pdf, 140 kb, engelstalig)
  • Een 'Handbook of Best Practise Examples', voor het plannen en uitvoeren van projecten die erop doelen het cultuurhistorisch erfgoed en landschap in het Waddenzeegebied te bewaren en te ontwikkelen. Het handboek (engelstalig) kunt u downloaden op www.lancewadplan.org/Handboek). Voorbeeldprojecten afkomstig uit de Nederlandse Waddenzeeregio zijn ook beschreven op www.lancewadplan.nl.
  • Een gezamenlijke 'Integrale strategie voor ontwikkeling en beheer van landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio' is opgesteld. De (engelstalige) stukken c.q. onderdelen van deze strategie kunt u lezen op www.lancewadplan.org/Strategy).
  • Op de internationale website van LancewadPlan is nu een beschrijving van alle deelgebieden van het internationale projectgebied beschikbaar (zie www.lancewadplan.org/cultural atlas).
  • Brochure "Baas in eigen dorp" (pdf, 1,0 Mb). Gezamenlijke brochure van LancewadPlan en hogeschool Van Hall Larenstein over "local ownership", het in eigen beheer nemen van de directe leefomgeving door bewoners van een dorp of streek. De brochure is gebaseerd op onderzoek van twee studentes van Van Hall Larenstein en de Wageningen Universiteit. De nadruk ligt op het proces tot het maken van een Dorpsontwikkelingsplan in Den Hoorn op Texel. Meer informatie over het project is te vinden op de LancewadPlan-site. Daar is ook het gehele onderzoeksrapport te downloaden.

De projecten Lancewad en LancewadPlan

Lancewad: Landschap en cultureel erfgoed van de Waddenregio.

Lancewad en Lancewadplan zijn projecten in het kader van de internationale Waddenzeesamenwerking tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. Het doel is het bevorderen van actief duurzaam behoud, gebruik en ontwikkeling van de unieke landschappelijke- en cultuurhistorische waarden in de Waddenregio (eilanden, zee en kustzone).

In het eerste project LANCEWAD (1999-2001) stond het inventariseren van het landschap en het culturele erfgoed van de Waddenregio centraal. Het is vooral gekeken naar de individuele elementen zoals terpen en wierden, dijken, kerken etc. Het project is uitgevoerd door een projectgroep, in ieder van de vier regio's van de Waddenregio: Denemarken, Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Nederland. De internationale afstemming was in handen van het Internationaal Waddensecretariaat (CWSS) in Wilhelmshaven, Duitsland.

Het vervolgproject LANCEWADPLAN (Integrated Landscape and Cultural Heritage Management and Development Plan for the Wadden Sea Region) liep van 2005 tot juni 2007 en werd financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit Interreg IIIB, het Noordzeeprogramma van de EU. Het project richtte zich op de toepassing van kennis en inzicht bij de inrichting en gebruik van de ruimte. Het was de bedoeling de elementen uit het eerste project in hun onderlinge samenhang en betekenis te presenteren. Een aantal deelgebieden in de Waddenzeeregio werd gekarakteriseerd waarin ook aandacht was voor de sociaal-economische ontwikkelingen in die gebieden.

Meer informatie

Meer informatie over het project LancewadPlan kunt u lezen in de folder 'Project LancewadPlan, doorgeven van de erfenis' (pdf, 3,5 Mb) en op de engelstalige website van Lancewadplan, www.lancewadplan.org.