Voorkomen van oesters in 2002, 2003 en 2004


In onderstaande kaart ziet u de meldingen van voorkomen van Japanse oesters in 2004.

kaart meldingen JapanseOesters

In onderstaande kaart ziet u meldingen in 2002 en 2003, in verschillende dichtheden.

InvetarisatieOesters2004