Oproep: observaties mosselbanken door wadloopgidsen


Bron: Norbert Dankers (WUR)
Datum: juni 2009

Onlangs is een aanzienlijk bedrag uit het Waddenfonds toegekend voor het project MOSSELWAD. In dat project gaat een consortium van verschillende instituten (EUCC, Universiteit Utrecht, IMARES, SOVON, NIOZ en NIOO) samenwerken om na te gaan hoe we kunnen stimuleren dat er weer een normale situatie ontstaat wat betreft mosselbanken. Dat wil zeggen een meer natuurlijke verspreiding van die banken en een evenwichtige leeftijdsopbouw. Dus banken van verschillende leeftijden en in verschillende stadia van opbouw en afbraak.

Er zullen ook pogingen worden ondernomen om op geschikte plaatsen mosselbanken aan te leggen. Pogingen daartoe zijn tot nu toe meestal mislukt. In eerste instantie zal het project zich daarom richten op het begrijpen van factoren die de overleving van banken bepalen. Een aantal banken zal in detail worden bestudeerd, onder andere met webcams, onderwatervideo en geavanceerde apparatuur die golven en stroming meet. De beelden zullen via internet te zien zijn.

Het is belangrijk dat we een aantal banken vanaf de eerste ontwikkelingsstadia kunnen volgen. Er zijn aanwijzingen uit het sublitoraal dat het eerste mosselbroed zich begint te ontwikkelen. Eind juni zou het ook op het droogvallend wad zichtbaar moeten zijn. We zouden, zoals ook in voorgaande jaren, graag op de hoogte worden gehouden van banken die ontstaan. Hierbij maken we weer graag gebruik van de observaties van wadloopgidsen.

Als mosselbroed gezien wordt graag informatie over de volgende aspecten:

  • Positie centrum van bank
  • geschat oppervlak (ha)
  • Eventueel een paar Waypoints langs de rand of een GPS track langs (een deel van) de omtrek
  • Ondergrond (dwz waar is het broed op gevallen) kokerwormen, algen, kokkelbank, zand (met schelpen) etc
  • Grootte van het mosselbroed
  • Mosselbroed dat valt in of op oude mosselbanken of oesterbanken

Informatie graag per mail aan Norbert Dankers. (norbert.dankers@wur.nl)