Samenstelling Omgevingsberaad Waddengebied


Het Omgevingsberaad is in 2020 ingesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), mevrouw C. van Nieuwenhuizen. Het beraad bestaat uit maatschappelijke organisaties en gebruikers van het Waddengebied. Overheden zijn geen lid van het Omgevingsberaad, maar nemen wel deel aan de vergaderingen.

Arno Brok

Dhr. A.A.M (Arno) Brok

Onafhankelijk voorzitter

Mw. J. A. (Jorien) Bakker

Lid namens de natuur- en milieuorganisaties

Harm Post

De heer H (Harm) Post

Lid namens de zeehavens

Manon Tentij_OBW_foto_Oscar Bos-2

Mevrouw M. (Manon) Tentij

Lid namens de natuur- en milieuorganisaties, foto volgt

Addy Risseeuw

Dhr. D.A.M. (Addy) Risseeuw

Lid namens de visserij

Tineke de Vries

Mevrouw T. (Tineke) de Vries

Lid namens de landbouw

Rob Leemans

De heer R. (Rob) Leemans

Lid namens recreatie en toerisme

Katja Philippart

Mevrouw K. (Katja) Philippart

Lid namens de wetenschap

Nanoe Beekman

Mevrouw N.M. (Nanou) Beekman

Vertegenwoordiger namens het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Liz van Duin

Mevrouw E.H.S. (Liz) van Duin

Vertegenwoordiger namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Anco Hoogerwerf

De heer A. (Anco) Hoogerwerf

Vertegenwoordiger namens de Stuurgroep Waddenprovincies

Ineke van Gent

Mevrouw W. (Ineke) van Gent

Vertegenwoordiger namens het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

csm_paul_schoute_259508778f

De heer P. (Paul) Schoute

Vertegenwoordiger namens Vereniging van Waddenzeegemeenten

Oeds Bijlsma

De heer O. (Oeds) Bijlsma

Vertegenwoordiger namens de betrokken waterschappen

Marielle Hetem

Mevrouw M. (Mariëlle) Hetem

Vertegenwoordiger namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Marre Walter

Mevrouw M. (Marre) Walter

Vertegenwoordiger namens de Beheerautoriteit Waddenzee

Mevrouw T. (Tamara) Bok

Directeur-secretaris Omgevingsberaad Waddengebied