Spring naar hoofd-inhoud

Samenstelling

Het Omgevingsberaad is in 2020 ingesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), mevrouw C. van Nieuwenhuizen. Het beraad bestaat uit maatschappelijke organisaties en gebruikers van het Waddengebied. Overheden zijn geen lid van het Omgevingsberaad, maar nemen wel deel aan de vergaderingen.

Samenstelling Omgevingsberaad Waddengebied

Dhr. A.A.M (Arno) Brok

Dhr. A.A.M (Arno) Brok

Onafhankelijk voorzitter

Dhr. A.J. M. (Fred) Wouters

Dhr. A.J. M. (Fred) Wouters

Lid namens de natuur- en milieuorganisaties

Dhr. A. (Arjen) Kok

Dhr. A. (Arjen) Kok

Lid namens de natuur- en milieuorganisaties

De heer H (Harm) Post

Lid namens de zeehavens

Dhr. D.A.M. (Addy) Risseeuw

Lid namens de visserij

Mevrouw T. (Tineke) de Vries

Mevrouw T. (Tineke) de Vries

Lid namens de landbouw

De heer R. (Rob) Leemans

De heer R. (Rob) Leemans

Lid namens recreatie en toerisme

Mevrouw K (Katja) Philippart

Lid namens de wetenschap

De heer D.L.M. (Donné) Slangen

De heer D.L.M. (Donné) Slangen

Vertegenwoordiger namens het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Mevrouw E.H.S. (Liz) van Duin

Mevrouw E.H.S. (Liz) van Duin

Vertegenwoordiger namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De heer G.M. (Gerben) Bierman

De heer G.M. (Gerben) Bierman

Vertegenwoordiger namens de Stuurgroep Waddenprovincies

Mevrouw W. (Ineke) van Gent

Mevrouw W. (Ineke) van Gent

Vertegenwoordiger namens het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

De heer P. (Paul) Schoute

De heer P. (Paul) Schoute

Vertegenwoordiger namens Vereniging van Waddenzeegemeenten

De heer O. (Oeds) Bijlsma

De heer O. (Oeds) Bijlsma

Vertegenwoordiger namens de betrokken waterschappen

De heer R.R. (Ruud) de Jong

De heer R.R. (Ruud) de Jong

Secretaris Omgevingsberaad Waddengebied