Het beheerplan


Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Het beheerplan beschrijft wat we in het gebied wel en wat we er niet kunnen doen om de natuur te behouden en daar waar nodig te verbeteren. Verder staan in het beheerplan de middelen en de maatregelen, die nodig zijn om de natuurdoelen te bereiken, en wie de maatregelen moet uitvoeren. Ook activiteiten die buiten het gebied plaatsvinden, maar die invloed hebben op het gebied, worden in het beheerplan beschreven.

Informatiebijeenkomst Nieuwe Natura 2000-beheerplannen Waddenzee & Noordzeekustzone

Op 24 oktober 2022 heeft de informatiebijeenkomst voor de nieuwe Natura 2000 beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone plaatsgevonden.

Het doel van de bijeenkomst was om alle betrokkenen en stakeholders te informeren over de verlenging van de beheerplannen en ook om het proces richting de nieuwe beheerplannen toe te lichten. Ook werd er een inkijk gegeven in de stand van zaken van de proces evaluatie en de ecologische evaluatie.

Tijdens de bijeenkomst waren verschillende overheden en kennis- en natuurorganisaties aanwezig maar ook ondernemers uit het Waddengebied. Alle partijen kregen de kans om vragen te stellen over de evaluatie en over het proces richting de nieuwe beheerplannen.

De ecologische evaluatie wordt in het voorjaar opgeleverd. De opbrengsten zullen worden besproken tijdens een soortgelijke bijeenkomst. Na oplevering van de evaluatie begint het proces van de totstandkoming van de nieuwe beheerplannen en zullen gesprekken met de verschillende stakeholders plaatsvinden.

Heeft u de bijeenkomst gemist? Ga naar de presentatie (pdf, 802 kB).

Voor meer informatie, neem contact op met: omN2000wz@rws.nl

Het beheerplan laat ook zien wat de relatie is met andere plannen, zoals de Kader Richtlijn Water (KRW) en PKB Waddenzee, en hoe de maatregelen uit het beheerplan worden gehandhaafd. Tot slot staat in het beheerplan op welke wijze we in de gaten kunnen houden hoe de natuur zich ontwikkelt (monitoring).

De laatste versie van het beheerplan vindt u hier