Symposium Waddenzeebeleid


Texel, 29 oktober 2004 | In het afgelopen jaar zijn op diverse fronten enorme discussies gevoerd over het waddengebied, naar aanleiding van o.a. het verschijnen van het EVA II-rapport over schelpdiervisserij, het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (de ‘commissie-Meijer’), adviezen van de Raad voor de Wadden over onder andere de schelpdiervisserij, Waddenzeebeleid enzovoort. Deze discussies zouden uiteindelijk worden gevoerd tot in de Tweede Kamer, die in november 2004 een nieuw Waddenzeebeleid heeft vastgesteld.

Vooruitlopend op deze Tweede Kamer-behandeling heeft EcoMare, het centrum voor wadden en Noordzee, op 29 oktober 2004 een symposium georganiseerd over het toekomstige waddenbeleid. Dit zeer drukbezochte symposium vond plaats op Texel, in de stimulerende omgeving die het waddengebied altijd weer vormt. Tijdens het symposium besprak men de laatste stand van de wetenschap met betrekking tot de mogelijke effecten van onder andere gaswinning, schelpdiervisserij en natuurherstel. Een hoogtepunt was dat de verschillende partijen die betrokken zijn in de discussies nu eens niet over elkaar maar met elkaar hebben gediscussieerd over de toekomst van het waddengebied. We hopen dat de resultaten van deze discussies een positief effect hebben gehad op de discussie en de besluiten die de Tweede Kamer over het waddenbeleid van de komende jaren heeft genomen.

Lees het volledige Verslag Symposium Waddenzeebeleid (pdf, 35 MB)

Bekijk ook de omslag van het verslag: