Symposium dynamische Waddendelta

Gepubliceerd op 28 augustus 2023Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Waddenacademie

Het unieke kustlandschap van het Werelderfgoed Waddenzee zal de komende decennia door klimaatverandering ingrijpend worden beïnvloed. De vraag is niet óf maar hoe de Waddenkust in de komende eeuw zal veranderen. Deze urgentie leidt tot verschillende ruimtelijke - en maatschappelijke opgaven, omdat we op een andere manier zullen moeten omgaan dit gebied. Daarbij zijn het watersysteem en de bodemvitaliteit leidend voor de benadering van deze ruimtelijke en maatschappelijke transities.

Hoe kijken we naar de klimaatadaptatie in 2100 en wat betekent het voor de agenda van 2050 en het uitvoeringsprogramma in 2025? Wat betekent het voor dit unieke dijkenlandschap met terpen en wierden en vele monumenten? En hoe kunnen we het gewenste zoetwatersysteem en ecologisch nieuwe samenhangende landschappelijke structuren opsporen die ruimte laten voor vindingrijkheid en identiteit van de negen verschillende Waddenkustregio’s?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het 31e symposium van de Waddenacademie, dat wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met [L]2023. Het symposium vormt tevens de afsluiting van de Landschapstriënnale 2023.

Meer informatie over programma en aanmelding