Onderzoekers ronden opgraving bij Texel af

Gepubliceerd op 1 augustus 2023Cultuurhistorie

De opgraving van scheepswrak Burgzand Noord 9 is afgerond. De afgelopen twee maanden deden maritiem archeologen nabij Texel onderzoek naar het achterschip van vermoedelijk een Straatvaarder uit het midden van de 17e eeuw. Uitvoerder was de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met Vestigia en Baars-Cipro.

(Her)start opgraving

Begin juni begon het team maritiem archeologen ondersteund door studenten van de Universiteit Leiden en de Saxion Hogeschool Deventer met het opgraven van het achterschip. De Burgzand Noord 9 dreef vermoedelijk handel met het Middellandse zeegebied. In die tijd werden bij de bouw van schepen geen tekeningen gebruikt. Alle informatie moet uit archeologisch onderzoek komen.

Dat het mogelijk gaat om een Straatvaarder, waar sowieso weinig over bekend is, maakt dat de opgraving in potentie veel nieuwe informatie kan opleveren. Met de kennis uit het onderzoek kan volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een begin worden gemaakt om tot een model te komen.

Vondsten

Nadat de vondsten waren opgegraven en ingemeten zijn ze geborgen om aan boord verder gedocumenteerd te worden. Naast tal van vaatjes buskruit, een grote lading rogge en gedroogde of gezouten vis zijn persoonlijke eigendommen aangetroffen. Zoals een houten hamer en een zilveren hangertje.

Van de bewapening zijn niet alleen kanonnen gevonden, waarvan sommige nog door een geschutpoort staken, maar ook musketten, een pistoolhandvat, kartetsen en veel musketkogels. Van de scheepsconstructie is onder water een 3D model gemaakt op basis van videobeelden, waarmee het zeventiende-eeuwse wrak niet alleen digitaal behouden blijft maar mogelijk ook virtueel gereconstrueerd kan worden.

Volledig artikel op website monumentaal.com