Wadlab | Greenzone

You’re entering a greenzone

De Wadden vormen een uniek natuurgebied van Werelderfgoedklasse. Gezamenlijk verkennen partijen daarom een ambitieus toekomstbeeld: maximaal groen, duurzaam, energieneutraal en circulair. Kortom: een Greenzone. Hoe we deze ‘ultieme groene zone’ vorm kunnen geven, onderzoeken we in het WadLab. Doe je mee?

WadLab | Greenzone
Het WadLab is letterlijk en figuurlijk een laboratorium waarbinnen we experimenteren, creëren en innoveren. Dit doen we zo vrij mogelijk, los van organisatiekaders en belangen. Vragen over haalbaarheid, condities en rollen laten we in dit gedachtenexperiment bewust nog even liggen. In het WadLab zijn alle ideeën welkom.

In Wadlab | Greenzone draait het om een duurzame toekomst van het Waddengebied. We verwonderen ons over het nu en zien uitdaging in wat het kan zijn. Samen denken we na over de functies en activiteiten van het gebied. Wat versterkt de Wadden als Greenzone? Waar zouden we afscheid van moeten nemen? En welke prikkelende perspectieven zorgen voor nieuwe mogelijkheden en initiatieven? In het WadLab zoeken we naar verbetering en waardevermeerdering. Niet meer problemen oplossen gericht op het nu, maar innoveren voor straks. De Greenzone willen we verder ontwikkelen aan de hand van een aantal thema’s.

Natuurlijkheid
Natuurlijke processen en natuurwaarden zijn leidend.

Menselijk ingrijpen
Minder menselijk ingrijpen, uitsluitend passend bij de kernwaarden van de Wadden als greenzone.

Beleving en bewustzijn
Versterking van natuurbeleving, welzijn en welbevinden.

Wonen en werken
Ontwikkeling van kwaliteit van leef- en werkomgeving, verantwoord ondernemen.

Duurzame mobiliteit
Ontwikkeling naar een integraal en duurzaam mobiliteitssysteem

Veiligheid
Waterveiligheid, gebruikersveiligheid en milieuveiligheid staan altijd voorop.

Wadlab | Hackathon Duurzame Mobiliteit Waddeneilanden 2018
Het eerste thema dat wordt opgepakt is Duurzame mobiliteit. Als start van dit proces zijn van 11- 13 april 2018 ruim 35 mensen op Terschelling bijeengekomen voor een hackathon Duurzame mobiliteit.  Samen zijn deskundigen, experts, bewoners, in-/outsiders, vrijdenkers en geïnteresseerden aan de slag gegaan om mogelijkheden te verkennen voor een innovatieve systeemsprong. Hoe ziet een integraal duurzaam mobiliteitssysteem er uit dat past bij de toekomst (2050) en bij de kernwaarden van Waddenzee Werelderfgoed? Via een ontwerpproces gebaseerd op de methode van ‘design thinking’ kwamen mooie brainstromsessies, out-of-the box concepten, prototypes en pitches van de grond die ons kunnen inspireren voor morgen! 
Meer weten?

Lees en bekijk hier het magazine Wadlab | Hackathon

De hackathon is mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, Programma Rijke Waddenzee en het Samenwerkingsverband.

Vervolgstappen Wadlab | Greenzone
De Hackathon heeft een aantal interessante en nieuwe denklijnen opgeleverd. Deze worden de komende tijd verder verkend en uitgewerkt. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een  verdiepingskamer voor het uitwerken van technologische concepten, het versterken van de samenwerking met scholieren en studenten en het opstellen van een overzicht met data over scheepvaart en vervoersbewegingen naar de Waddeneilanden. Meer informatie hierover volgt.
We zullen hierbij gebruik maken van een uitgebreid netwerk van zowel in- en outsiders die mee willen denken en vormgeven. En weer op een innovatieve en creatieve manier in een WadLab-setting.

Meerdere beleidsprocessen raken aan het thema duurzame bereikbaarheid. Zoals de Gebiedsagenda Wadden, de langetermijnverkenning van het Open Planproces en het Programma Grote Wateren. Wadlab loopt parallel aan deze formele beleidsprocessen. Ze kunnen elkaar versterken. Uitkomsten van Wadlab kunnen worden verder gebracht in de formele beleidsprocessen en vragen vanuit die programma’s kunnen juist informeel worden verkend en verrijkt in Wadlab.

Contact 
Voor meer informatie over WadLab|Greenzone kun je contact opnemen met:

• Gerwin Klomp (Rijkswaterstaat | 06-53407680 | gerwin.klomp@rws.nl
• Rick Timmerman (Rijkswaterstaat | 06-12803440 | rick.timmerman@rws.nl