Rapport "De Waddenzee als kruispunt van vogeltrekwegen"


In 2005 verscheen het rapport "De Waddenzee als kruispunt van vogeltrekwegen".  Literatuurstudie naar de kansen en bedreigingen van wadvogels in internationaal perspectief'.

Bron: NIOZ, 2005