Spring naar hoofd-inhoud

Programma naar een Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt aan een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse. PRW brengt overheden, natuurorganisaties en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar. Met elkaar zijn zij aan het werk om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken voor mens en de natuur. PRW is een netwerkorganisatie die als intermediair opereert tussen beleid en beheer én tussen publiek en privaat. Dit doet zij complementair aan de bestaande organisaties in het waddengebied middels vier rollen: uitdagen, aanjagen, ontwikkelen en verbinden.

De focus van het PRW ligt op “natuurverbetering naar een veerkrachtig ecosysteem” en “transities naar een duurzaam (economisch) medegebruik”. Binnen die twee opgaven wordt aan de volgende acht thema’s gewerkt:

  • Natuurverbetering naar een veerkrachtig ecosysteem met als thema’s: klimaatverandering, natuurlijke dynamiek, onderwaternatuur en vogels;
  • Transities naar een duurzaam (economisch) medegebruik met als thema’s: visserij, bereikbaarheid & mobiliteit, randen van het Wad en versterken kernwaarden Werelderfgoed.

Lees meer